Gå til hovedindhold

Bestyrelse for letbane i Ring 3

Transportministeren, formanden for Region Hovedstaden og 11 borgmestre skrev i juni 2013 under på en fælles aftale om at anlægge en letbane på Ring 3. Dette kræver lovgivning, og Folketinget skal behandle et lovforslag i efteråret 2013.

Indhold

  Transportministeren har udpeget følgende til på statens vegne at indtræde i bestyrelsen for det kommende Letbane Ring 3 interessentskab:

  • Anne Grete Holmsgaard – bestyrelsesformand
  • Johnny Hansen
  • Dorthe Vinther

  Bestyrelsen kommer til at bestå af i alt 7 medlemmer – 2 udpeges af kommunerne, 2 af Region Hovedstaden og 3 af staten.

  De pågældende indgår i første omgang i en interimsbestyrelse, indtil lovforslaget er vedtaget, og interessentskabet er stiftet.

  Transportministeren, Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at Anne Grete Holmsgaard vil påtage sig opgaven som formand for den kommende bestyrelse, og jeg ser frem til et godt samarbejde med regionen og de 11 kommuner.

  - Med Anne Grete Holmsgaard får vi en formand med god erfaring og med den personlige robusthed og energi, der skal til for at lede et offentligt projekt af denne type med mange interessenter.

  - Jeg er også meget glad for, at Johnny Hansen og Dorte Vinther har sagt ja til opgaven. De repræsenterer begge stærke kompetencer, hver på sit område, som det kommende interessentskab vil kunne drage nytte af.

  - Jeg er sikker på, at vi på denne måde har fået det bedste hold fra statens side til denne vigtige samfundsopgave.

  Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen udtaler:

  - Det er rigtig godt, at der nu er udpeget en midlertidig bestyrelse for den nye Letbane i Ring 3.

  - Det bør være starten på en spændende udvikling inden for den kollektive trafik, hvor en enkelt letbane jo ikke gør det alene.

  - Der er behov for at etablere et samlet net af letbaner, der også forbinder regionen på tværs.

  -Vi har hårdt brug for, at der hurtigt udarbejdes en samlet strategi for letbaner i Hovedstadsregionen

  Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune udtaler:

  - Jeg er glad for, at der nu er udpeget en bestyrelse, og jeg har stor tiltro til, at Anne Grete Holmsgaard kan løse den komplekse opgave, som ligger foran os med at få gjort letbanen langs Ring 3 til virkelighed.

  Se CV på Anne Grete Holmsgaard, Johnny Hansen og Dorthe Vinther samt oversigt over hele bestyrelsen HER.