Bred enighed om linjeføring for Holstebromotorvejen

På et møde i transportforligskredsen torsdag den 25. april har parterne besluttet, at der anlægges motorvej på hele strækningen fra Holstebro N til Gødstrup og videre til krydsningen ved rute 15. Desuden etableres en forlængelse af Nordre Ringvej til Vilhelmsborgvej i Holstebro. Vejforbindelsen til sygehuset i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.

25. april 2013

Med aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 noterede parterne sig, at der var tilført 3,4 mia. kr. til Infrastrukturfonden til en motorvej mellem Herning og Holstebro og en vejforbindelse til Gødstrup.

Med aftale om Vækstplan DK af 24. april 2013 blev regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservative enige om at tilføre op til 452 mio. kr. til Holstebromotorvejen fra det samlede planlagte investeringsløft i Vækstplan DK.

Parterne bag En grøn transportpolitik er i dag blevet enige om den endelige udformning og linjeføring for projektet.

Den nye motorvejsforbindelse anlægges som motorvej på hele strækningen fra Holstebro N til Sinding nord-vest for Herning og videre som motorvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15. Desuden etableres en forlængelse af Nordre Ringvej til Vilhelmsborgvej i Holstebro (se kort herunder).

Det samlede projekt koster i alt ca. 3.855 mio.kr.

Vejforbindelsen til Gødstrup forventes at kunne stå færdig allerede i 2017, hvor det nye sygehus planlægges åbnet. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.

Transportministeren udtaler:

- Jeg mener, at vi nu har fundet en god løsning, der løser opgaven med at sikre en hurtig og effektiv vejforbindelse til det nye sygehus i Gødstrup og giver et løft til infrastrukturen omkring Herning.

- Med den løsning, vi i dag er nået til enighed om, sikrer vi også en klar forbedring af vejforholdene i Holstebro-området og nord for, som vil være til gavn for både trafikken til sygehuset og erhvervslivet i området.

Kort over linjeføringen for Holstebromotorvejen

Aftale om linjeføring for Holstebromotorvejen