Gå til hovedindhold

Bred politisk aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler

Indhold

  Der er netop indgået en bred politisk aftale mellem partierne i forligskredsen bag aftalerne om ”En grøn transportpolitik” (regeringen, V, DF, LA og K).

  Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

  • Letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet
  • Udmøntning af pulje til bedre fremkommelighed for busser
  • Udmøntning af pulje til mere cykeltrafik
  • Smidiggørelse af modulvogntogsordningen

  Med aftalen om letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet tages det næste skridt frem imod realiseringen af letbanen. Staten afsætter således yderligere 252 mio. kr. til projektet, således at statens samlede indskud i projektet er på mere end 1,7 mia. kr.

  Nu kan der indgås en aftale mellem staten, Region Hovedstaden og de kommuner, som letbanen skal forløbe igennem, om den konkrete udformning af projektet.

  Med aftalen udmøntes der i øvrigt over 250 mio. kr. til konkrete projekter til gavn for cykeltrafikken (nye cykelstier, cykelby-projekter mv.) og til at sikre bedre fremkommelighed for busser (nye busterminaler, fremkommelighedstiltag mv.).

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med, at forligskredsen nu har givet mig mandat til at indgå en aftale med kommunerne i Ringby-samarbejdet og regionen om en letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet.

  - Letbanen er et visionært projekt, som vil kunne bidrage kraftigt til at løfte den kollektive trafik rundt om København.

  - Med aftalen i dag sætter vi også gang i en mængde konkrete cykel- og bus-projekter rundt i hele Danmark. Dermed fortsætter vi indsatsen for at styrke miljøvenlige og sunde transportformer.

  Find aftaletekst samt faktaark om aftalepunkterne her.