Gå til hovedindhold

Danskerne rejste rekordlangt med tog i 2012

Danskerne satte i 2012 ny rekord i at rejse med tog ved samlet at køre ca. 7 mia. kilometer på skinner. Det er en stigning på ca. 27 pct. siden år 2000. Samtidig kørte togene i 2012 med en meget høj rettidighed.

Indhold

  Tal fra Danmarks Statistik viser en vækst på 2,1 pct. fra 2011 til 2012 i antal rejste kilometer med tog. Det betyder, at danskerne samlet kørte ca. 7 mia. kilometer med tog i 2012, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit kørte mere end 1200 kilometer på skinner.  Det er ny rekord.

  Togenes rettidighed var også høj i 2012.

  94,3 procent af DSB’s regional og fjerntog kørte rettidigt1 i 2012, hvilket er det højeste siden årtusindskiftet. Arrivas tog i Midt- og Vestjylland kørte i 2012 med en rettidighed2 på 96,7 pct.
   
  Igennem en lang årrække har der været vækst i danskernes brug af toget. I perioden fra 2000 til 2012 var der tale om en samlet vækst på ca. 27 pct.

  Tal for perioden 2000-2011 viser, at væksten har været størst vest for Storebælt, hvor danskerne har kørt ca. 31 pct. mere i tog. Øst for Storebælt har især Metroen og Øresundsforbindelsen bidraget til, at den samlede vækst har været på ca. 15 pct.  Efter nogle år med begrænset vækst er der også i S-togtransporten sket en positiv udvikling fra 2009 til 2012 og S-togtransporten er 9 pct. større end år 2000.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Det er regeringens mål, at den kollektive trafik skal løfte en langt større del af danskernes transportbehov. Derfor der det meget positivt, at danskernes appetit på at rejse med tog stiger støt samtidig med, at togene kører med høj rettidighed.

  -Danskernes stigende efterspørgsel på togrejser kræver, at vi har en jernbane, som er markant bedre rustet til fremtidens krav. Vi har derfor sat alle sejl til for at understøtte udviklingen med markante investeringer i den danske jernbane, der vil give et langt bedre og mere konkurrencedygtigt togtilbud til danskerne, end vi kender i dag.

  -Med Togfonden DK vil vi lave de investeringer i skinner, der skal til for at bringe rejsetiden mellem de største byer i Danmark ned på én time til gavn for passagerer over hele landet. Vi vil også tage skridtet væk fra dieseltog ved at elektrificere hele hovedbanenettet, så vi i fremtiden kan køre i moderne el-tog over hele Danmark.

  -Vi er allerede i gang med at bygge en helt ny jernbane mellem København og Ringsted, og vi udskifter de gamle signaler på hovedbanenettet, så man i fremtiden vil få plads på skinnerne til at køre flere tog og højere rettidighed i togdriften.


  1) Målt inden for 5 minutter og 59 sekunder.
  2) Målt inden for 4 minutter og 59 sekunder.

  Fakta

  Se graf over stigning i togtransport 2000 - 2012 her

  Se regeringens plan om timemodellen og elektrificering af jernbanen her 

  Se hvor hurtige fremtidens tog bliver i forhold til bilen her

  Se hvad de nye signaler på jernbanen vil betyde for togtrafikken her

  Se information om den nye jernbane mellem København og Ringsted her