En række farlige bunkers ved Vestkysten er snart historie

Transportministeriet, Miljøministeriet og en række kystkommuner indleder til sommer arbejdet med at fjerne en række farlige bunkers ved Vestkysten.

31. maj 2013

Kystdirektoratet har sammen med Naturstyrelsen og fire vestkystkommuner bevilget i alt ca. 12 mio. kroner til arbejdet med at fjerne en række af de farligste bunkers fra 2. verdenskrig på den jyske vestkyst.

I første omgang vil arbejdet koncentrere sig om de bunkers, der ligger umiddelbart nær vandkanten, og som er så forvitrede af vind og vejr, at de udgør en fare for turister og badesikkerheden.

Planen er, at projektet med at nedbryde de ca. 70 år gamle betonbunkers finansieres i et samarbejde mellem Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og de berørte kommuner. I første omgang er det bunkers, der er placeret i kommunerne Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig, idet langt de fleste bunkers er placeret i disse kommuner.

Der er registreret i alt ca. 600 bunkers langs den jyske vestkyst, hvoraf det dog kun er omkring 100, der ud fra deres tilstand og placering bør fjernes. Selve nedrivningen forventes påbegyndt i juli 2013, hvor den første bunker bliver revet ned. Det knuste beton og de store mængder armeringsjern kan genbruges i andre sammenhænge.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har samlet ca. 10 mio. kroner til formålet, og de berørte kommuner forventes at yde et bidrag, der svarer til 20.000 kroner for hver bunker, der er placeret i den enkelte kommune.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- "Jeg er meget glad for, at vi nu kan forbedre badesikkerheden for de tusinder af turister og andre gæster, der hvert år besøger den jyske vestkyst. Det er vigtigt, at alle kan føle sig trygge, når de færdes og benytter sig af vores kyster. Jeg er meget tilfreds med, at staten og kommunerne nu står sammen om et fælles initiativ i forhold til bunkers".

Miljøminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

- "De gamle bunkere er et vidnesbyrd om et mørkt kapitel i Danmarks historie, som vi aldrig må glemme. Men vi må også erkende, at flere af bunkerne har medført en risiko for både badegæster og turister. Nu sørger vi for at få fjernet mange af de farlige bunkers til glæde for alle, der opholder sig ved og nyder vores smukke natur på den jyske vestkyst".

Borgmestrene fra de fire vestkystkommuner bifalder initiativet og er glade for, at kommunerne kan bidrage til arbejdet med at gøre en lang række kyststrækninger langs Vesterhavet sikrere for de mange turister og besøgende, der hvert år indtager kysten i forbindelse med ferie eller fritid.

Kommunernes Internationale Miljøorganisation, KIMO, har gennem en længere årrække kæmpet for at få fjernet de farlige bunkere og udtrykker stor tilfredshed med, at det nu endelig sker.

Du kan finde baggrundsnotat og kortmateriale over fjernelse af bunkers via dette link.

Yderligere oplysninger:

Lone Lundsby Pedersen, kommunikationsfuldmægtig, Kystdirektoratet, tlf. 9135 7432 el. llp@kyst.dk

Lasse Perrild-Mathiasen, pressemedarbejder, Miljøministeriet, tlf. 91 36 58 54 e-mail: laper@mim.dk

John Jensen, projektleder, Kystdirektoratet, tlf. 2325 5028 el. jj@kyst.dk