Gå til hovedindhold

Enighed om ny stor transportaftale

Indhold

  Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” (regeringen, V, DF, LA og K) har i dag indgået en transportaftale, som afslutter de seneste måneders forhandlinger. Dagens aftale omfatter en lang række projekter over hele landet, der skal forstærke indsatsen mod trængslen og forbedre fremkommeligheden på baner og veje.

  Af større initiativer kan nævnes:

  • En ny Storstrømsbro
  • Motorvej mellem Holstebro og Herning
  • En ny, brugerfinansieret fjordforbindelse ved Frederikssund
  • Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve og Køge
  • Nyt tilslutningsanlæg til det kommende sygehus i Odense

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som afslutter de seneste måneders forhandlinger i forligskredsen bag en grøn transportpolitik.

   - Vi sikrer hermed et markant løft til fremkommeligheden til glæde for ikke mindst pendlerne og erhvervslivet. Vi giver bl.a. startskuddet til en ny fast fjordforbindelse ved Frederikssund, og vi færdiggør udbygningen af landets mest trafikerede motorvej, Køge Bugt Motorvejen.

  - Med aftalen er vi også enige om, at forligskredsen bag en grøn transportpolitik i foråret 2013 vil drøfte den konkrete løsning for Holstebromotorvejen, som der er afsat 3,4 milliarder kroner til.

  -Vi får skudt etableringen af en ny Storstrømsbro i gang. Det er en vigtig beslutning, fordi Storstrømsbroen udgør en central del af korridoren mellem København og Tyskland.

  - Vi opretter en ny pulje til medfinansiering af gode kommunale projektforslag, der har relation til statsvejnettet - fx tilslutningsanlæg. På den måde kan vi realisere flere kapacitetsforbedrende projekter. 

  - Det glæder mig også, at vi med denne aftale skaber afklaring for borgere langs en række strækninger, hvor der er planlagt større vejprojekter. Det gør vi dels ved at fastlægge linjeføringerne, dels ved at sikre, at der er penge til at overtage særligt berørte ejendomme langs de valgte linjeføringer, hvis kriterierne herfor er opfyldt.

  Se aftalen og information om projekter her