EU's transportministre enige om bedre rammer for jernbanesektoren

Transportminister Henrik Dam Kristensen mødtes den 10. juni 2013 med sine europæiske kolleger ved rådsmøde i Luxembourg. Ministrene drøftede blandt andet den tekniske del af fjerde jernbanepakke samt et forslag til nye regler for vejsidesyn af erhvervskøretøjer.

10. juni 2013

Transportministrene blev enige om grundlaget for bedre administrative, tekniske og operationelle betingelser gennem det såkaldte interoperabilitetsdirektiv, der handler om godkendelser til brug af jernbanekøretøjer i det Indre Marked.

Danske erfaringer med togmateriel peger på, at der er fordele forbundet med et gennemskueligt og bredt europæisk marked for såvel togmateriel som infrastruktur.

Ministrene blev også enige om at forbedre trafiksikkerheden for lastbiler, busser og påhængskøretøjer. Fra dansk side har man støttet at gøre syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer mere ensartede i hele EU af hensyn til både trafiksikkerheden som miljøet.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg er tilfreds med, at der nu er taget endnu et skridt på vej mod bedre rammer for jernbanesektoren på tværs af landegrænserne i form af EU-godkendelser for togmateriel.

- Jeg er også glad for, at sagen om vejsidesyn af køretøjer er landet godt. Bedre vejsidesyn vil bidrage til en bedre, mere ensartet vedligeholdelse af erhvervskøretøjer i EU – også mellem de periodiske syn. Dette er til gavn for den lige konkurrence og færdselssikkerheden.