Gå til hovedindhold

Flere EU-midler til transportprojekter i perioden 2014-2020

Forhandlingerne om EU-budgettet for 2014-2020 blev afsluttet på mødet i Det Europæiske Råd den 8. februar 2013.

Indhold

    Forhandlingerne om EU-budgettet for 2014-2020, den såkaldte flerårige finansielle ramme (MFF), blev afsluttet på mødet i Det Europæiske Råd (DER) blandt stats- og regeringscheferne den 8. februar 2013. Aftalen skal godkendes af Europa-Parlamentet.

    På mødet blev det vedtaget, at der i det nye EU-budget vil blive tilført flere midler til transportinfrastruktur. Transportbudgettet stiger således fra 8,1 mia. euro i indeværende budgetperiode (2007-2013) til 13,2 mia. euro i det nye EU-budget. Det er en stigning på over 62 pct. Hertil kommer, at der er afsat 10 mia. euro, der er reserveret til infrastrukturprojekter i samhørighedslandene.

    Den betydelige tilførsel af midler til infrastruktur udgør et vigtigt element i ambitionen om at sikre bedre grænseoverskridende infrastruktur i EU til gavn for både passager- og godstransporten.

    Transportmidlerne landefordeles ikke på forhånd, men tildeles på baggrund af konkrete projektansøgninger. Første mulighed for at søge transportmidler fra EU-budgettet for 2014-2020 ventes at blive i 2014.

    Femern Bælt-forbindelsen og jernbaneforbindelserne mellem København og Hamborg via Femern Bælt er blandt de projekter, som på forhånd er udpegede til at kunne opnå EU-støtte i budgetperioden 2014-2020.