Gå til hovedindhold

Forhandlinger om Togfonden er i gang

Forhandlingerne mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af Togfonden DK på 28½ mia. kr. indledes i dag i Finansministeriet ved transportministeren og finansministeren. Samtidig offentliggøres den endelige rapport fra Trafikstyrelsen og Banedanmark om Togfonden DK, som indeholder oplægget til regeringens højhastighedsplan for jernbanen, Timemodellen, og for elektrificering af alle hovedstrækninger

Indhold

  Rapporten viser, at planen er en god forretning for samfundet, gør Danmark grønnere og kommer togpassagerne i hele landet til gode. Timemodellen er en række markante investeringer, som vil bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning.

  Den offentliggjorte rapport indeholder de nyeste beregninger for elektrificeringen og timemodellen, herunder miljøeffekter, anlægsoverslag, samfundsøkonomi, konkrete effekter for rejsetider og køreplaner over hele landet. Beregningerne viser bl.a., at anlægsoverslaget for elektrificeringen og timemodellen, som regeringen fremlagde i marts 2013, holder, og at samfundsøkonomien i planen er god.

  Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Med projekterne i Togfonden DK vil vi gennemføre den største forbedring for de danske togpassagerer siden åbningen af Storebæltsbroen i 1997. Den danske jernbane halter efter de lande vi normalt sammenligner os med, og det skal vi have lavet om på.

  -  Med investeringerne vil vi simpelthen rykke hele Danmark tættere sammen ved at skabe lynhurtige togforbindelser over hele landet. Effekterne vil sprede sig som ringe i vandet til hele landet, så der er langt fra tale om et projekt, der kun kommer rejsende mellem de store byer til gode.

  - De kortere rejsetider vil give mere tid i dagligdagen for mange mennesker. F.eks. vil rejsen mellem Odense og Aarhus blive skåret ned til 55 min, mod 1t.33 min. i dag. Det vil spare en togpendler 6 timer og 20 minutter på en arbejdsuge, og det kan bruges på venner, fritidsaktiviteter, børn osv., i stedet for transport.

  - Trafikken mellem” timemodelbyerne” forventes at stige med ca. 50 pct. svarende til ca. 22.000 flere daglige rejsende, CO2 udledningen mindskes med 220.000 ton om året, og der skabes nye jobs.

  Teknisk gennemgang af rapporten
  Der afholdes teknisk gennemgang af rapporten for pressen tirsdag den 1. oktober kl. 13.00 i Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, mødelokale Storebælt på 2. sal.

  Fakta om Togfonden DK 

  Download rapporten Timemodellen – højhastighed og elektrificering på den danske jernbane her

  Download aktaark med Trafikoplæg her

  Download faktaark med eksempler på rejsetider i dag og fremover her

  Download faktaark om elektrificering her