Gå til hovedindhold

Fremrykning af aktiviteter i Femern Bælt projektet

Indhold

  Forberedelserne af den faste forbindelse over Femern Bælt er i fuld gang. Ifølge den seneste tidsplan forventes forbindelsen at åbne i slutningen af 2021.

  I forbindelse med VækstplanDK foreslår regeringen at fremrykke aktiviteter i Femern Bælt-projektet på op til godt 1 mia. kr. Der foreslås fremrykket aktiviteter for op til 350 mio. kr. i 2013 og 750 mio. kr. i 2014. Fremrykningerne modsvares af tilsvarende lavere aktivitet i 2015 og 2016. Gennemførelsen af de foreslåede fremrykninger forudsætter, at aktiviteterne ikke er VVM-pligtige. 

  De fremrykkede aktiviteter forventes at vedrøre selve kyst til kyst-forbindelsen, hvor fremrykningerne blandt andet omfatter en række foranstaltninger i forhold til den kommende produktion af tunnelelementer ved Rødbyhavn. Herudover foreslås fremrykket aktiviteter på Femern Bælt-projektets landanlæg, dvs. aktiviteter i forhold til opgraderingen af jernbanestrækningen Ringsted-Rødby.

  Forligskredsen bag den faste forbindelse og Folketingets Finansudvalg skal tilslutte sig forslaget, inden Banedanmark og Femern A/S kan arbejde videre med det.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  -En fremrykning af aktiviteter vil kunne bidrage til fremrykning af økonomisk aktivitet og arbejdspladser, herunder på Lolland-Falster. Endvidere vil en fremrykning gøre den samlede tidsplan for projektet mere robust.

  -De aktiviteter, der fremrykkes, ville under alle omstændigheder skulle gennemføres og vil dermed ikke gøre Femern Bælt-projektet dyrere.

  -Jeg er glad for, at vi kan medvirke til at styrke beskæftigelsen og samtidig sikre en mere robust tidsplan for projektet.

  -Jeg vil nu drøfte sagen med forligspartierne og håber, vi kan blive enige om at bede Banedanmark og Femern A/S om at arbejde videre med fremrykningen.

  Du kan finde en tysk oversættelse af pressemeddelelsen her