Fremtidens tog giver bilen baghjul

Regeringen fremlagde fredag en historisk plan, der skal løfte den danske jernbane ind i fremtiden. Med 27,5 mia. kroner fra en nyoprettet oliefond – Togfonden DK – vil regeringen bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning. Samtidig vil alle hovedstrækninger i Danmark blive elektrificeret, så hurtigt det er praktisk muligt.

13. marts 2013

Investeringerne vil medføre markante fald i rejsetiderne i fremtidens togtrafik. Se nedenfor, hvordan fremtidens rejsetider ser ud i dag med tog og bil sammenlignet med fremtidens tog.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg synes det giver rigtig god mening at bruge vores fælles oliemilliarder på at forbedre den kollektive transport - til gavn for miljøet og til gavn for danskerne. Ikke mindst, når man ser på, hvilken effekt det vil give på rejsetiderne med tog i Danmark.

- De markante fald i rejsetider vil give danskerne endnu flere grunde til at tage toget frem for bilen, end de har i dag. Samtidig vil fremtidens tog være mere rettidige, stabile og driftssikre på grund af elektrificeringen og det nye signalsystem for jernbanen, vi også er i gang med.

- Investeringerne vil gøre den kollektive trafik klar til fremtidens krav og samtidig sikre en bæredygtig og grøn transport i Danmark og reducere trængslen på vejene.


Tabel med rejsetider


Fakta om tabellen
I tabellen er vist de hurtigste rejsetider med dagens køreplan samt de mulige rejsetider, når Timemodellen står færdig.

Den fremtidige køreplan tager udgangspunkt i det nye system af hurtige timemodeltog:

  • Et hurtigt tog kører en gang i timen på 1 time København – Odense og videre på 1 time til Aarhus og 2 timer til Aalborg.
  • Et andet tog kører en gang i timen på 1 time København – Odense og videre til Fredericia, Vejle,  Horsens og Aarhus.
  • Desuden vil et hurtigt tog køre på 1 time København og Odense og videre til Kolding og Esbjerg. Om det kører som et separat tog København – Odense er ikke analyseret til bunds. Med en separat togafgang vil der være tre hurtige tog pr. time mellem København og Odense. 

Parallelt med disse tog kører andre (Intercity og regional) tog, som betjener de mellemliggende stationer. Ved at skifte en gang undervejs kan man fra næsten alle stationer få en andel i rejsetidsgevinsterne mellem Øst- og Vestdanmark samt forbedringerne på banen op gennem Østjylland.

Bemærk, at det i enkelte tilfælde er muligt i dagens køreplan at opnå lidt hurtigere rejsetider ved at benytte lyntog, der kun kører 2-3 gange dagligt.