Henrik Dam Kristensens kommentar til Fritz Schurs fratrædelse som bestyrelsesformand for PostNord

08. februar 2013

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

-Fritz Schur har gjort en kæmpe indsats for Post Danmark og for fusionen imellem de to virksomheder, Post Danmark og Posten AB, i dag PostNord.

-Schur har været utrættelig i sit arbejde for at skabe en moderne og effektiv skandinavisk virksomhed, med vægt på en tidssvarende kundeservice. Det har ikke altid været lige nemt i en tid præget af faldende brevmængder som følge af overgangen til elektronisk kommunikation.

-De faldende brevmængder har nødvendiggjort store forandringer i virksomheden, som imidlertid er blevet håndteret med stor professionalisme. En kommende ny ledelse vil have et godt grundlag at arbejde videre fra.

-Jeg vil på regeringens vegne sige Fritz Schur tak for mange års godt samarbejde om Post Danmark/PostNord.

Se pressemeddelelse fra PostNord HER