Gå til hovedindhold

Invitation til temaarrangementer om grøn transport

Som led i Transportministerens roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, der udarbejdes i samarbejde med Klima-, Energi og Bygningsministeriet, vil der i november blive afholdt en række korte tema-arrangementer. Arrangementerne fokuserer hver især på et tema, som er en vigtig komponent i roadmap’en. Målet med arrangementerne er at sikre, at flest mulige perspektiver for grøn transport bliver belyst.

Indhold

  I dette nyhedsbrev kan du se en kort oversigt over de fem temaarrangementer. Du kan se hvornår og hvor de bliver holdt samt finde information om, hvordan man melder sig til. Nærmere information og program for arrangementerne, vil løbende blive lagt ud på Transportministeriets hjemmeside.

  Arrangementerne bliver holdt som workshops med fokus på aktiv deltagelse. Alle der synes, de har noget at byde ind med, i forhold til temaet, er velkomne til at deltage. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

  Tilmelding til temaarrangementer
  Hvis du er interesseret i at deltage i et af temaarrangementerne, kan du tilmelde dig personligt ved at skrive til den mailadresse, som står anført ved hvert arrangement. Husk at oplyse dit navn, din organisation og hvilket temaarrangement, du ønsker at deltage i.

  Ved nogle af arrangementerne er der pladsbegrænsning. Det betyder, at der ikke kan garanteres en plads til alle interesserede. Du vil således først være endeligt tilmeldt, når du har fået en bekræftelse på det. Bekræftelse sendes snarest muligt, dog senest en uge inden arrangementet.

  Oversigt over temaarrangementer:

  Hvordan kan de nuværende teknologiers potentiale og de forskellige drivmidler i sammenhæng få os i mål på kort sigt og i 2050?
  Rammerne for et fossiluafhængigt samfund i 2050 vil lægge nogle begrænsninger for transportsektoren, både med hensyn til det samlede energiforbrug og hvilke drivmidler der kan anvendes. Det er derfor nødvendigt at få et billede af hvor de nye teknologier befinder sig både på kort og langt sigt. Dette teknologiske overblik er en vigtig brik når der skal lægges spor ud for hvornår centrale beslutninger skal træffes, hvis en omstilling skal kunne nås inden 2050.

  Tid og sted: Mandag d. 11. november, kl. 10.00-16.00 hos Ingeniørforeningen IDA i København
  Tilmeldingen er lukket for dette arrangement.

  Program

  Grøn vækst – hvad kan dansk erhvervsliv bidrage med og hvordan udløses potentialet for vækst og grønne arbejdspladser i fremtiden?
  Det bliver en afgørende faktor i en grøn omstilling af samfundet, at den går hånd i hånd med en grøn vækst og skabelse af arbejdspladser i Danmark. Hvor ligger de danske styrkekompetencer, og hvor er der potentiale for fremtidig vækst? Hvad skal der til for at fremme danske løsninger, og hvilken rolle skal staten spille i forhold til at tilvejebringe de bedst mulige rammevilkår?

  Tid og sted: Tirsdag d. 12. november, kl. 9.00-13.00 hos Landbrug & Fødevarer i København
  Tilmeldingen er lukket for dette arrangement.

  Program 

  Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?
  Overflytning af bilister til mere miljøvenlige transportformer er en central del af en grøn omstilling af transportsektoren. Hvilke perspektiver og potentialer er der i den kollektive trafik og cyklen – hver for sig og sammen? Og hvordan kan transportvaner påvirkes aktivt i den rigtige retning – både på kort og lang sigt?

  Overflytning af bilister til mere miljøvenlige transportformer er en central del af en grøn omstilling af transportsektoren. Hvilke perspektiver og potentialer er der i den kollektive trafik og cyklen – hver for sig og sammen? Og hvordan kan transportvaner påvirkes aktivt i den rigtige retning – både på kort og lang sigt?

  Tid og sted: Torsdag d. 14. november, kl. 13.00-16.30 i Transportministeriet, Det Færøske Pakhus
  Tilmeldingen er lukket for dette arrangement.

  Program

  Drivkræfter i trafikvæksten – en barriere for en fossilfri transportsektor?
  Vil trafikken fortsat stige i takt med den økonomiske vækst? Hvilke faktorer bestemmer det fremtidige trafikomfang? Hvor store adfærdspåvirkninger skal der til for at nå den nationale målsætning om en kraftig reduktion i 2020 og det langsigtede ambitiøse mål om en fossilfri transportsektor i 2050?

  Tid og sted: Fredag d. 22. november, kl. 9.00-12.00 hos DTU i Kongens Lyngby
  Tilmelding: bla@transport.dtu.dk

  Program 

  Erhvervstransporten – udfordringer og konkrete muligheder
  Erhvervstransport udgør en stor del af det samlede transportarbejde, og med globaliseringen må det forventes, at efterspørgslen efter erhvervstransport ikke bliver mindre. Hvad er udfordringer og konkrete muligheder, når erhvervstransporten skal omlægges? Og hvad er de vigtigste indsatsområder på kort og lang sigt?

  Tid og sted: Torsdag d. 28. november, kl. 13.00-17.00 i Transportministeriet, Det Færøske Pakhus
  Tilmelding: emh@trm.dk