Gå til hovedindhold

Køge Bugt Motorvejen udbygges hurtigere end beregnet

Så er der gode nyheder til de tusindvis af trafikanter, der dagligt oplever trængselsproblemer på Køge Bugt Motorvejen. Den planlagte udbygning af motorvejen mellem Greve S og Solrød S bliver et år hurtigere færdig. Trafikanterne vil altså kunne tage de nye kørespor i brug i 2015 frem for i 2016.

Indhold

  Den kortere anlægsperiode er ikke blot en gevinst for trafikanterne på vejen, men også for de nærmeste naboer til vejen, som nu kommer til at opleve en kortere tid med gener fra arbejdet.
   
  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er yderst tilfreds med, at vi allerede i 2015 kan åbne de nye kørespor på Køge Bugt Motorvejen. Det betyder, at vi hurtigere end forventet kan afhjælpe trængselsproblemerne for trafikanterne på en del af den belastede strækning.
   
  - Med et års kortere anlægsperiode gavner vi også erhvervslivet og de virksomheder, hvis ansatte og varetransporter er afhængige af at kunne komme hurtigt frem på Køge Bugt Motorvejen.
   
  Årsagen til at udbygningen kan ske hurtigere end først planlagt skal findes i den måde, Vejdirektoratet har udbudt opgaven på. Vejdirektoratet bad entreprenørerne komme med bud på både en 2-årig og en 3-årig gennemførelse, for at se hvilke prisforskelle, der måtte være. Da tilbuddene kom ind, viste det sig, at det billigste tilbud var med færdiggørelse i 2015, og derfor blev dette tilbud valgt.
   
  Køge Bugt Motorvejen skal udbygges fra 6 til 8 spor på strækningen fra Greve S til Solrød S. Med over 100.000 biler dagligt er motorvejen den mest trafikerede vej i Danmark. Når arbejdet er færdigt, vil Køge Bugt Motorvejen have minimum otte spor fra Ishøj til Solrød S.