Gå til hovedindhold

Krav til sikring lempes i flere havne

Fra 1. november 2013 er en række danske havne ikke længere omfattet af internationale regler, der indtil nu har betydet, at havne uden international skibstrafik har måttet bruge store ressourcer på at sikre sig mod blandt andet terrorangreb. De nye regler indføres efter en arbejdsgruppe har konkluderet, at disse havne ikke længere bør omfattes af krav til maritim sikring.

Indhold

  Siden angrebet 11. september 2001 på World Trade Centers to tvillingetårne i New York, hvor det viste sig, at transportmidler kan bruges til terrorisme, har der været fokus på at sikre transportveje og – midler.

  Også i forhold til skibstransport blev det internationale samfund enige om at indføre krav til sikring. Konsekvensen har siden 2007 været, at danske havne, som betjener visse nationale færgeruter, har været underlagt krav til adgangskontrol og overvågning.

  Kystdirektoratet tog i 2011 initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Forsvaret og PET, som skulle se på, om det var nødvendigt at have regler om sikring af skibe i national fart og dermed for havnefaciliteter, der betjener disse skibe.

  Arbejdsgruppen konkluderede efter grundige overvejelser i sommeren 2012, at der ikke var risikomæssige forhold, der gjorde, at nationale færgeruter og havne, der betjener disse, skulle være omfattet af reglerne.

  Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft 1. november 2013 betyder konkret, at en række danske havne slipper for krav om adgangskontrol og overvågning.

  Transportminister, Pia Olsen Dyhr, udtaler:

  - Reglerne om maritim sikring af havne er ens for alle, men kan virke voldsomme i en lille, dansk havn.

  - Min holdning er, at maritim sikring på danske havne i videst muligt omfang skal være proportionel i forhold til risikoen og tage hensyn til lokale forhold. Det er fortsat nødvendigt, at danske havne, der modtager skibe i international fart er omfattet af reglerne. Det er simpelthen en forudsætning for, at danske havne kan modtage internationale skibe.

  - Jeg er meget tilfreds med det arbejde, som Kystdirektoratet har initieret, og som nu har resulteret i, at en række danske havne slipper for krav til adgangskontrol og overvågning.

  - Med den nye bekendtgørelse skal Ebeltoft, Odden, Spodsbjerg, Tårs, Hov og Sælvig færgehavne ikke længere have særlige tiltag til adgangskontrol og overvågning og flere faciliteter i Århus, Kalundborg og Kolby Kås havne slipper også.