Luftfartsområdets fremtid: Nyt udvalg nedsat

Transportminister Henrik Dam Kristensen har indkaldt et nyt ”Rådet for Dansk Luftfart”, der skal se på, hvordan der kan skabes et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv under hensyntagen til passagerer og ansatte.

16. januar 2013

Det nu afsluttede ”Udvalg om Dansk Luftfart” har i marts 2012 foreslået etablering af et mere permanent forum for luftfartssektoren. Transportministeren har på denne baggrund indbudt luftfartsområdet til dialog i et revideret luftfartsråd.

Ved en udvidelse med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, passagerer og privatflyvningens organisationer, er rådets fokus nu udvidet til at omfatte luftfartsområdet i bred forstand.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg er glad for, at vi nu har skabt en platform for dialog mellem alle aktører på luftfartsområdet, så der kan findes afbalancerede og langsigtede løsninger på luftfartens udfordringer.

- Luftfartsrådet kan komme med anbefalinger vedrørende aktuelle luftfartspo-litiske spørgsmål, så vi kan sikre et effektivt og konkurrencedygtigt luftfarts-erhverv under hensyntagen til passagerer og ansatte.

- Det er afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med bud på løsninger, også selvom der er tale om et område, med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, det vil være vanskeligt, at nå til fuldenighed om.

Det ”nye” luftfartsråd holdt sit første møde onsdag den 16. januar 2013, og det er transportministerens hensigt, at rådet fremover skal mødes to gange årligt.