Gå til hovedindhold

Millioner til lokale forbedringer

På udvalgte steder over hele landet sættes der nu ind for at bekæmpe ”sorte pletter” i trafikken og forbedre vilkårene for cyklister. Samlet afsættes 90 millioner kroner til f.eks. rundkørsler, cykelstier og trafiksikkerhedstiltag.

Indhold

  De enkelte projekter, der nu gennemføres, er nøje udpeget på baggrund af Vejdirektoratets løbende registrering af lokaliteter, hvor uheldsraten er høj, eller hvor trafikanter oplever generel utryghed.

  Eksempler på projekter er etablering af rundkørsler, etablering af cykelsti-krydsninger, der giver cyklister mulighed for sikkert at krydse trafikerede veje, og projekter der giver bedre mulighed for at orientere sig på udsatte lokaliteter.

  Der afsættes også 25 millioner kroner til hurtig løsning af lokale problemer, som konstateres eksempelvis efter trafikuheld eller via ønsker fra kommuner eller borgere. Midlerne giver Vejdirektoratet mulighed for hurtigt at sætte ind, hvis problemerne kan løses ved små foranstaltninger.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - De forbedringer, vi nu gennemfører, kommer borgere til gavn på steder, hvor man lokalt oplever utryghed i trafikken, og hvor uheldsraten er høj. Samtidig er projekterne udvalgt på en måde, så de giver mest mulig valuta for pengene i form af færre uheld og bedre fremkommelighed.

  - Vi afsætter også 25 millioner kroner til, at Vejdirektoratet hurtigt og fleksibelt kan sætte ind, hvis f.eks. et trafikuheld viser, at små foranstaltninger kan løse et problem og forhindre yderligere uheld.

  - Det er vigtigt, at vi holder et skarpt fokus på at forbedre trafiksikkerheden, og de tiltag vi her gennemfører, vil bidrage til at fastholde det fald i antallet af dræbte i trafikken, vi har set gennem de senere år.

  Find kort over projekternes fordeling samt faktaark for de enkelte projekter her.