Motorvejsramper kommer det nye Odense Universitetshospital til gavn i hele byggeperioden

29. oktober 2013

Vejdirektoratet har i dialog med Odense Kommune og det nye Odense Universitetshospital fundet frem til en løsning, der sikrer, at tilslutningsanlæg ved den nye motorvej syd for Odense kan tages i brug allerede i forbindelse med opstarten af byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Herved sikres gode adgangsforhold for lastbiler med videre i forbindelse med sygehusbyggeriet i hele byggeperioden.

Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” fandt finansiering til tilslutningsanlægget i foråret 2013 forud for resten af udbygningen, da tilslutningsanlægget skal forbinde det kommende nye regionssygehus med motorvejen. Men tilslutningsanlæggets færdiggørelsestidspunkt vil ifølge planen være cirka ½ år forsinket i forhold til sygehusbyggeriets start, hvilket har vakt utilfredshed i Region Syddanmark og Odense Kommune, der frygter belastningen af det lokale vejnet som følge af tung trafik i forbindelse med sygehusbyggeriet.

Vejdirektoratet har været i dialog med Odense Kommune og det nye Odense Universitetshospital for at finde en løsning. Vejdirektoratet har nu fremlagt et forslag til en trafikafvikling, der både sikrer afvikling af den almindelige trafik i forbindelse med tilslutningsanlægget og mulighed for, at den tunge trafik til og fra sygehusbyggeriet kan benytte tilslutningsanlægget fra 1. december 2015, når sygehusbyggeriet begynder.

Forslaget indebærer, at de østvendte ramper fra motorvejen ved det nye sygehus åbner allerede, når byggeriet går i gang, mens de vestvendte åbner i foråret 2016.

Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

- Vi har gjort, hvad der er muligt inden for rammerne af en ansvarlig anlægsproces for at imødekomme ønsket om, at det nye supersygehus ved Odense får optimale betingelser i forbindelse med sygehusbyggeriet.

- Jeg er meget tilfreds med, at Vejdirektoratet har fundet en løsning for trafikafviklingen, så de østvendte ramper ved den nye motorvej kan stå klar, inden Region Syddanmark har første spadestik på det nye universitetshospital. Vejdirektoratet tilstræber desuden, at de vestvendte ramper åbner tidligst muligt i foråret 2016.