Gå til hovedindhold

Ny aftale om postservicen i Danmark

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) i dag indgået aftale om den fremtidige postservice i Danmark.

Indhold

  Aftalen er en opfølgning på den politiske aftale fra 2010, som udløber ved udgangen af 2013. Den nye aftale dækker perioden 2014 – 2016.

  Aftalen giver et godt udgangspunkt for at sikre en god og økonomisk bæredygtig postbetjening af hele Danmark i en tid, hvor brevmængden falder hurtigere end forventet, og dermed skaber store økonomiske udfordringer for Post Danmark.

  Siden 2010 har det således vist sig, at brevmængden er faldet kraftigere end selv de mest negative forventninger i 2010, særligt fordi elektronisk kommunikation (e-mail m.v.) har overtaget en stor del af det traditionelle brevmarked. Dertil kommer, at betalingsformidling, som tidligere udgjorde det økonomiske grundlag for posthusnettet, i stort omfang er erstattet af betaling via netbank.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at det sammen med forligspartierne er lykkes at opnå enighed om nye rammer for postservicen i Danmark. Der er tale om rammer, som sikrer et godt udgangspunkt for, at vi kan opretholde en daglig omdeling af breve, pakker og aviser til alle landets husstande og virksomheder. 

  - De faldende brevmængder skaber store økonomiske udfordringer for Post Danmark. I dag er der mange flere måder at kommunikere på end for bare få år siden. Den traditionelle posts betydning er således blevet reduceret markant igennem en årrække. Og vi klarer vore betalinger hjemmefra.

  - Det har derfor været nødvendigt på nogle punkter at lempe vilkårene for udøvelsen af den landsdækkende postservice. Det sker dog uden at gå på kompromis med det grundlæggende princip om lige behandling af kunderne, uanset om du bor på land eller i by – og uden at staten skal betale for den landsdækkende postservice. 

  - Jeg tror, at der er tale om tilpasninger, som ikke har den store betydning for borgere og virksomheder i dagligdagen, men som rent økonomisk spiller en stor rolle for Post Danmarks mulighed for at opretholde den landsdækkende postservice uden statsligt tilskud.

  Ændringerne i den nye postaftale er:

  • B-brevet kan omdeles over 4 dage imod 3 dage i dag.
  • Der indføres ny regulering af posthusnettet således, at der bliver flere betjeningssteder, som tilbyder de basale posttjenester, som udgør 99 % af de posttjenester, som kunderne efterspørger via posthusnettet – at kunne sende og hente pakker og breve og købe frimærker.

   Samlet set bliver der flere postbetjeningssteder end i dag. Der bliver færre såkaldt ”fuld service” betjeningssteder, hvorfra man kan sende mere specielle forsendelser, som er mindre efterspurgt.
  • Der bliver mulighed for pr. 1. juni 2014 at iværksætte en reduceret omdelingsuge, men med 6-dages serviceuge.

   Den eneste ændring i forhold til i dag er, at Post Danmark ikke omdeler A-breve til private modtagere om mandagen.

   For at det alligevel skal være muligt at få et brev omdelt til en privat modtager på mandage, vil Post Danmark tilbyde et nyt produkt - et ”mandagsbrev” - hvor brevet sikres omdelt på denne ugedag, om end til en højere pris end et A-brev.


  Læs hele aftalen her