Gå til hovedindhold

Ny ansøgningsfrist for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen opslog i november 2012 en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur.

Indhold

  Europa-Kommissionen har besluttet at udskyde ansøgningsfristen for ansøgninger under det flerårige program til 26. marts 2013.

  Fristen for ansøgninger under det årlige program er dog fortsat 28. februar 2013.

  Det flerårige program har fokus på implementeringen af TEN-T-prioritetsprojekterne. Der afsættes desuden midler til intelligente transportsystemer inden for jernbane, vej, lufttrafikstyring samt til det maritime program ’Motorways of the Sea’.

  Det årlige program dækker en mere bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer.

  Ansøgerne indsender selv ansøgningen til Kommissionen både elektronisk og i papirform. Idet alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse, ønskes ansøgningerne til det årlige program fortsat modtaget til Transportministeriet senest 15. februar 2013 på tro@trm.dk.

  Ansøgninger under det flerårige program bedes sendt til samme adresse senest 1. marts 2013.

  Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transportministeriet så tidligt i processen som muligt.

  Yderligere information kan findes på:

  TEN-T-agenturets hjemmeside for ansøgningsrunden, hvor der også findes links til de relevante ansøgningsformularer.

  Transportministeriets temaside om TEN-T