Gå til hovedindhold

Ny ansøgningsrunde for EU's støtteprogram Marco Polo

Europa-Kommissionen har offentliggjort dette års ansøgningsrunde for Marco Polo-programmet.

Indhold

  Marco Polo-programmet har til formål at begrænse trængslen på vejene i Europa samt at sikre mere miljøvenlige transporter ved at overflytte godstransport fra vej til jernbane, søvej (særligt nærskibsfart) og indre vandveje.

  Programmet henvender sig især til virksomheder og støtter projekter, der uden Marco Polo-støtte ville være underskudsgivende i opstartsfasen.

  I denne ansøgningsrunde lægges der inden for nærskibsfarten særligt vægt på projekter, der fremmer brugen af brændstof med lavt svovlindhold, og på projekter, der på anden vis reducerer miljøbelastningen, fx ved brug af LNG (flydende naturgas), elektricitetsforsyning til skibe i havn samt brugen af ’røgrensere’ (’scrubbers’) på skibe.

  Budgettet for ansøgningsrunden er på ca. 497 mio. kr.

  Ansøgninger, der sendes direkte til EU, skal være Europa-Kommissionen i hænde senest den 23. august 2013.

  Yderligere information
  Ansøgningsrundens prioriteter, ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledninger samt generelle oplysninger om programmet findes på Marco Polo-hjemmesiden for 2013-ansøgningsrunden. Spørgsmål angående programmet og ansøgningsrunden kan stilles til Marco Polos Helpdesk.

  Gå til Marco Polo-hjemmesiden her.

  Gå til Marco Polo Helpdesk her.

  Information om Marco Polo-programmet findes også på Transportministeriets temaside for Marco Polo. Du kan gå direkte til siden her.

  Kontaktperson i Transportministeriet er fuldmægtig Thomas Rousing-Schmidt (tro@trm.dk).