Gå til hovedindhold

Ny organisering af den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Transportminister Henrik Dam Kristensen offentliggør i dag Evaluering af lov om trafikselskaber. Evalueringen indeholder en række forslag til, hvordan den kollektive trafik forbedres.

Indhold

  I forbindelse med kommunalreformen blev der i 2007 oprettet trafikselskaber i hele landet. Det skabte en ensartet struktur på busområdet. Der er nu gennemført en evaluering af, om der kan skabes en mere hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive trafik.

  For at forbedre sammenhængen i hovedstadsområdet peges der på oprettelsen af en paraplyorganisation, som skal give det kollektive trafiksystem ét ansigt og ét brand gennem varetagelse af bl.a. fælles kundeservice for alle selskaberne. Også finansieringsmodellen for busser foreslås ændret, så der skabes bedre incitamenter til en effektiv og trafikalt optimal bustrafik i Movia-området.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  -Der er mange aktører i den kollektive trafik i hovedstadsområdet og der er behov for at forbedre sammenhængen, så det bliver nemmere at være kunde. Med etablering af en paraplyorganisation samles en række kundevendte aktiviteter på tværs af selskaberne.

  -Det er mit mål, at kunden kun har én indgang til kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Det sikrer vi ved at etablere en paraplyorganisation, og jeg vil i første omgang lade selskaberne selv komme med et fælles forslag til, hvordan den organiseres.

  -Det er også vigtigt at få ændret finansieringsmodellen i Movia, så den understøtter mulighederne for at træffe trafikalt fornuftige beslutninger om de mange busruter, der går på tværs af kommunegrænser.

  -I evalueringen ses også på indtægtsdeling, ansvars- og finansieringsmodel, ansvar for stoppesteder på de kommunale veje, muligheden for at alle borgere kan køre gratis med skolebussen mv.

  Du kan downloade evalueringen her 

  Transportministeriet har sendt evalueringen i høring. Høringen kan findes her