Gå til hovedindhold

Ny rapport bekræfter Timemodellens fordele

Ny rapport fra Trafikstyrelsen bekræfter, at højhastighedsplanen for jernba-nen – Timemodellen – vil være en god forretning for samfundet og komme hele landet til gode i form af markant lavere rejsetider.

Indhold

  Rapporten fra Trafikstyrelsen ”Timemodellen – højhastighed på den danske jernbane” indeholder de nyeste beregninger på Timemodellen, herunder an-lægsoverslag for baneanlæg mellem Odense og Aarhus, samfundsøkonomi, og konkrete effekter for rejsetider og køreplaner over hele landet. Beregningerne viser bl.a., at anlægsoverslaget for projekterne i Togfonden DK, som regeringen fremlagde i marts 2013, holder, og at samfundsøkonomien i planen er god.

  Trafikstyrelsens opdaterede anlægsoverslag viser, at anlægsprojekterne i Tog-fonden DK for opgraderinger og baneanlæg mellem Odense og Aarhus fortsat kan realiseres for 14,8 mia.kr. som forudsat i udspillet fra marts, jf. tabellen nedenfor.

  Timemodellen

  Med projekterne i Togfonden DK bliver det muligt at realisere Timemodellen med én times køretid mellem København og Odense, én time mellem Odense og henholdsvis Aarhus og Esbjerg og én time mellem Aarhus og Aalborg.Trafikstyrelsens analyser viser, at projekterne i Togfonden DK udviser en samfundsøkonomisk forrentning på 5 – 7 pct. Det skyldes ikke mindst de store tidsgevinster for passagererne. Projekterne i Togfonden DK giver en besparelse for passagererne på knap 3 mio. timer årligt. For Timemodellen som helhed kan tidsbesparelsen beregnes til i størrelsesordenen 9 mio. timer årligt sammenlignet med situationen i dag.

  Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Timemodellen vil være den største forbedring for togpassagererne siden åbningen af Storebæltsbroen i 1997. Den danske jernbane halter efter de lande vi normalt sammenligner os med, og det skal vi have lavet om på.

  - Med investeringerne vil vi simpelthen rykke hele Danmark tættere sammen ved at skabe hurtige togforbindelser over hele landet. Effekterne vil sprede sig som ringe i vandet til hele landet.

  - De kortere rejsetider vil give mere tid i dagligdagen for mange mennesker. F.eks. vil rejsen mellem Odense og Aarhus blive skåret ned til 55 minutter, mod 1 time og 33 minutter i dag. Det vil spare en togpendler 6 timer og 20 minutter på en arbejdsuge, og det kan bruges på børnene, vennerne eller fritidsaktiviteter i stedet for transport.
   
  Se fakta om TogfondenDK og Timemodellen HER

  Download rapporten Timemodellen – højhastighed på den danske jernbane HER 

  Dowload faktaark - Trafikoplæg HER

  Dowload faktaark - Eksempler på rejsetider i dag og fremover HER