Gå til hovedindhold

Ny rapport giver forslag til enklere regulering af taxiområdet

Transportministeren har modtaget betænkningen fra Udvalget om den erhvervsmæssige personbefordring. Betænkningen giver en grundig analyse af den aktuelle regulering samt en række anbefalinger til, hvordan den erhvervsmæssige regulering af området kan forenkles og moderniseres.

Indhold

  Udvalget om erhvervsmæssig befordring i personbiler (persontransportudvalget) blev nedsat af regeringen i september 2012.

  Udvalget blev nedsat af regeringen med henblik på at gennemgå og analysere hele området for erhvervsmæssig personbefordring med biler med op til 9 personer inkl. chaufføren. Ønsket er at skabe grundlag for et mere dynamisk marked til gavn for forbrugeren og med gode muligheder for at udvikle branchen.

  Reguleringen er i dag ganske kompliceret og præget af en lang række begrænsninger ift. organisering, antal tilladelser, geografi, mv. Samtidig er der 4 forskellige typer tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring med hver deres sæt af rettigheder og krav.

  Med betænkningen fremlægges en samlet analyse af den komplekse regulering af området og udvalget har skitseret forskellige modeller for, hvordan lovgivningen kan forenkles og moderniseres.

  Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Jeg vil gerne takke udvalget for den meget store indsats, de har lagt i arbejdet over det seneste år. Det er et grundig og seriøst stykke arbejde, som jeg er overbevist om vil danne et godt grundlag for de videre drøftelser.

  - Der er ingen tvivl om at der er behov for at forenkle og modernisere lovgivningen på dette område. Vi skal have et effektivt og dynamisk erhverv som kan sikre rimelige transportmuligheder for folk i hele landet

  - Med udvalgets rapport har vi fået et solidt grundlag for en politisk drøftelse af en modernisering af hele den omfattende regulering af taxiområdet. Jeg noterer mig bl.a., at udvalget peger på, at kommunerne fortsat skal have mulighed for at sætte et loft over de takster, kunderne betaler. Det er jeg umiddelbart enig i.

  - Jeg har også noteret mig, at udvalget peger på indførelse af én universaltilladelse til afløsning de fire typer tilladelser, der arbejdes med i dag. Dette vil i sig selv bidrage til forenkling og bringe området på linje med bus- og godskørselslovgivningen.

  - Jeg ser frem til at studere analyserne og anbefalingerne fra udvalget nærmere og vil på den baggrund tage initiativ til en politisk drøftelse med Folketingets partier af udvalgets anbefalinger.

  Der vedlægges en oversigt over udvalgets medlemmer.

  Betænkningen kan findes på Transportministeriets hjemmeside her.