Gå til hovedindhold

Nye kontrakter for færgetrafikken på Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg

Transportministeriet har i dag indgået 10-årige kontrakter for trafikering af færgeruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg.

Indhold

  Transportministeriet har gennemført udbud af færgetrafikken på de to ruter, og Danske Færger A/S har vundet udbuddet på begge ruter, i begge tilfælde med et tilbud på drift i 10 år.

  For Bøjden-Fynshav har Transportministeriet indgået en kontrakt med Danske Færger om drift af trafikken i 10 år fra den 1. maj 2014.Trafikken vil blive videreført med de to nuværende færger ”Frigg Sydfyen” og ”Odin Sydfyen”. I 120 dage pr. år vil begge færger blive anvendt, resten af året anvendes kun den ene af færgerne.

  For Samsø-Kalundborg har Transportministeriet indgået en kontrakt med Danske Færger om drift af trafikken i 10 år fra den 1. oktober 2014. 

  Trafikken vil blive udført med færgen ”Kanhave”, der i dag anvendes på ruten mellem Samsø og Jylland. I forbindelse med indsættelsen på Samsø-Kalundborg vil færgen få indsat hængedæk, sådan at færgen kan overholde de udbudte krav om kapacitet til flere passagerer.

  Udbuddet af ruten Samsø-Kalundborg er gennemført til en kommende færge-havn på Samsøs østkyst umiddelbart syd for Ballen. Samsø Kommune er bygherre på den nye færgehavn.

  Færgehavnen ved Ballen vil erstatte Havnen ved Kolby Kås på Samsøs vestkyst som Sjællandsfærgens anløbshavn. Den nye havn vil bevirke, at sejltiden mel-lem Samsø og Kalundborg vil blive reduceret med op til 1/3.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er glad for, at vi har tildelt 10-årige kontrakter for færgeruterne Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. 

  -Jeg er særligt glad for, at der på ruten på Samsø-Kalundborg vil blive sejlet til en ny havn ved Ballen på Samsø. Det sikrer, at rejsetiden bliver reduceret med op til 1/3. Jeg er sikker på, at det vil betyde, at flere turister fra Sjælland vil besøge Samsø. Samtidigt skabes en bedre mobilitet for de fastboende på Samsø.