Gå til hovedindhold

Nyt praktisk værktøj til klimatilpasning for kystgrundejere

Kystdirektoratet udgiver nu et hæfte med en række praktiske retningslinjer inden for klimatilpasninger til brug for landets kommuner, øvrige kystgrundejere og beslutningstagere.

Indhold

  Klimaforandringerne vil have en række fysiske konsekvenser på de danske kystområder, og håndteringen af disse konsekvenser kan med fordel begynde nu. Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et hæfte med en række retningslinjer, der kan give myndigheder og borgere inspiration til, hvordan man kan klimatilpasse kystområderne i Danmark.

  Hæftet omhandler konsekvenserne af klimaforandringerne og udfordringerne i forhold til havvand, regnvand og grundvand. Det henvender sig primært til landets kommuner, hvoraf mange netop nu står foran et stort arbejde med at udarbejde klimatilpasnings¬planer og klimalokalplaner.

  Derudover kan de nye retningslinjer også være til inspiration for en lang række andre kystgrundejere og beslutningstagere.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er glad for, at Kystdirektoratet nu udgiver et inspirationshæfte med en række værktøjer og eksempler på forhold, kommunerne kan drage nytte af, når de skal forholde sig til fremtidens klimaforandringer.

  - Retningslinjerne er helt i tråd med regeringens klimatilpasningsstrategi fra december 2012, der fokuserer på, at vi mange steder bør tænke langsigtet planlægning ind i forhold til fremtidige investeringer på f.eks. infrastruktur og byggeri.

  - Det er vigtigt, at vi kan tilbyde kommunerne nogle værktøjer, når de skal i dialog med andre myndigheder, virksomheder og borgere om at gennemføre klimatilpasningsplaner. På den måde kan vi fra staten være med til, at ressourcerne bruges på den mest fornuftige måde til gavn for de mange danskere, der sætter pris på vores kystområder.

  Læs om hæftet ”Guidelines for klimatilpasning i kystområder” og download det HER.