Rådsmøde for transport den 5. december 2013

Transportminister Pia Olsen Dyhr var den 5. december 2013 til rådsmøde i Bruxelles. Ministeren talte på mødet imod EU’s indblanding i den fremtidige finansiering af de faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt.

05. december 2013

Efter en klage om påstået statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet er man fra dansk side blevet opmærksom på en uheldig udvikling.

EuropaKommissionen har givet udtryk for, at anlæg og drift af både Øresundsforbindelsen og den kommende Femern Bælt-forbindelse skal betragtes som en økonomisk aktivitet, som er omfattet af EU’s statsstøtteregler. Begge finansieres gennem statsgaranterede lån og brugerbetaling.

Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

- Jeg mener ikke, at anlæg af store infrastrukturprojekter som forbindelserne over Øresund og Femern Bælt har noget med statsstøtte at gøre.

- Jeg er derfor meget uenig i Kommissionens fortolkning af statsstøttereglerne. Derfor har jeg på rådsmødet i dag opfordret Kommissionen til at åbne for en drøftelse med medlemsstaterne om spørgsmålet. Vi har behov for at kunne tage alle finansieringsmodeller i brug, hvis vi skal kunne realisere den nødvendige udbygning af infrastrukturen i Europa til gavn for vækst og beskæftigelse.

- Målet for den danske regering er i alle tilfælde, at Øresunds- og Femern Bælt-forbindelsen skal kunne føres videre uden ændringer af de økonomiske vilkår.

Transportministrene blev også enige om forslaget for etablering af infrastruktur til el, naturgas og brint i transportsektoren, så det bliver muligt at tanke op i hele EU.

Samtidig fortsatte ministrene drøftelsen af hvordan man kan sikre bedre håndhævelse af rettighederne for flypassagerer ved forsinkelser og aflysninger.