Gå til hovedindhold

Regeringen styrker indsatsen mod ulovlig udenlandsk lastbilkørsel efter ny rapport på området

Transportministeren lancerer, på baggrund af en ny rapport om cabotagekørsel, en bred pakke af initiativer, der skal dæmme op for problemet med ulovlig cabotagekørsel.

Indhold

  Et bredt sammensat udvalg bestående af Trafikstyrelsen og en række vognmandsorganisationer har netop afleveret sin endelige rapport med konkrete forslag til transportministeren om effektivisering af kontrol med ulovlig udenlandsk lastbilkørsel i Danmark – såkaldt ulovlig cabotagekørsel.

  Transportministeren lancerer på den baggrund en bred pakke af initiativer, der skal dæmme op for problemet.

  I efteråret blev der nedsat et udvalg i Trafikstyrelsen bestående af transporterhvervets organisationer. I udvalgsarbejdet har DI Transport, DTL, Dansk Erhverv, ITD, FDL, Danske Speditører og 3F deltaget.

  Udvalget fik til opgave at foretage en gennemgang af hele cabotageområdet med henblik på at identificere konkrete problemstillinger og komme med forslag til konkrete tiltag, der kunne medvirke til en effektivisering af kontrollen med cabotagekørsel.

  Udvalgsarbejdet er nu afsluttet, og udvalget har netop afleveret sin endelige rapport til transportministeren. I rapporten belyses en række initiativer, der har været drøftet og foreslået af erhvervets organisationer.

  Transportministeren er på baggrund af rapporten klar til at gennemføre en bred pakke af tiltag, der skal dæmme op for ulovlig cabotagekørsel. Transportministeren vil blandt andet:

  • Gennemføre en indsats i forhold til EU for at løse problemerne med ulovlig cabotage - og mere bredt - social dumping i vejgodstransporterhvervet. For det er i EU, de langsigtede løsninger skal findes.
  • Gennemføre en præcisering af definitionen af en ’international transport’, som er forudsætningen for, at der kan ske cabotagekørsel. Det skal sikre, at der er tale om en reel international transport.
  • Undersøge muligheden for at indføre den ”finske model” for definitionen af en cabotagetur, som vil betyde, at antallet af cabotageture hurtigere bliver opbrugt.
  • Forhøje bødeniveauet ved overtrædelser.
  • Undersøge hvordan man i højere grad kan benytte ny teknologi i kontrolindsatsen.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - "Ulovlig cabotagekørsel er en alvorlig trussel mod det danske vejtransporterhverv, og det er derfor vigtigt, at der gøres mest muligt for at dæmme op for det".

  - "Ulovlig cabotage er ofte lig med social dumping, og det skal vi sætte mest muligt ind overfor".

  - "Social dumping løses først og fremmest igennem EU. Derfor vil jeg sætte initiativer i gang for at få problemet højere op på dagsordenen".

  - "Jeg er også glad for at have modtaget rapporten fra udvalget, som giver et godt grundlag for, at regeringen nu kan gå ud med en række tiltag for at dæmme op for ulovlig cabotagekørsel".

  - "Regeringens initiativer drejer sig om alt fra højere bøder, bedre kontrolmuligheder og ændringer af hvornår der overhovedet må udføres cabotagekørsel mm".

  - "Det er en meget ambitiøs pakke af initiativer, vi nu vil iværksætte, og som jeg er overbevist om kan bidrage væsentligt til at reducere omfanget af ulovlig cabotagekørsel".

  Initiativerne beskrives nærmere i dette notat

  Rapporten fra Cabotageudvalget kan hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside via dette link