Gå til hovedindhold

Trængselskommissionen lancerer nye bud på løsninger af Hovedstadens trafikudfordringer

Formanden for Trængselskommissionen, Leo Larsen, har i dag afleveret et idékatalog, der indeholder en række mulige tiltag til reduktion af trængslen og forbedring af miljøet i hovedstaden.

Indhold

  Trængselskommissionen blev nedsat i april 2012 med det formål at komme med forslag til fremme af mobiliteten og reduktion af trængsel og forurening i hovedstadsområdet.

  Kommissionen består af en lang række eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet, kommunerne, fagbevægelsen og miljøorganisationerne.

  Idékataloget indeholder forslag til tiltag, der kan styrke hovedstadens infrastruktur og mobilitet både på kort og på længere sigt.

  Trængselskommissionens idékatalog indeholder forslag inden for fire hovedområder:

  • Kollektiv trafik
  • Vejtrafik
  • Finansiering og adfærd
  • Reduktion af forurening fra transportsektoren

  Idekataloget er en oversigt over mulige tiltag, som kommissionen nu skal arbejde videre med frem mod en samlet strategi, der skal afleveres efter sommerferien 2013.

  Du kan finde idékataloget her.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

  - Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at studere kataloget nærmere. Jeg har en forventning om, at kommissionen er kommet godt rundt om de udfordringer, vi står overfor i hovedstaden, og at kataloget indeholder en række nye, spændende bud på, hvordan vi kan løse dem.

  - Det er klart, at der er tale et idékatalog og ikke en pakke med færdige løsningsforslag. Jeg har dog allerede bemærket nogle gode forslag, der vil kunne realiseres på kort sigt, og som vi allerede vil kunne gå videre med. Der udestår nu et stort arbejde med at prioritere blandt de mange forslag samt med at binde de udvalgte tiltag sammen til en samlet strategi.

  - Regeringen er imidlertid meget skeptisk over for at øge afgiftstrykket og forringe skattefradrag for borgere og erhvervsliv for at finansiere udgifter på trafikområdet. Det gælder også tiltag som en generel forhøjelse af p-afgifter.

   

   Hvid boks til PM om Trængselskommissionens idekatalog