Trængselskommissionens formand udtaler sig om kommissionens idékatalog

Trængselskommissionens formand Leo Larsen afleverer i dag kommissionens idékatalog til transportminister Henrik Dam Kristensen.

07. februar 2013

Idékataloget er det første vigtige skridt mod den strategi, som Trængselskommissionen skal aflevere til regeringen efter sommerferien 2013.

Med idékataloget er Trængselskommissionen nu klædt på til at gå i gang med den næste del af arbejdet. Over de næste måneder vil Trængselskommissionen foretage en nærmere vurdering af tiltagne med henblipå at kunne udarbejde en samlet helhedsorienteret strategi.

Formand for Trængselskommissionen, Leo Larsen, udtaler:

- På Trængselskommissionens vegne er jeg glad for, at vi nu kan aflevere et idékatalog, som både giver en større forståelse af, hvor udfordringerne er og hvilke tiltag, der kan løfte mobiliteten i hovedstadsområdet og samtidig nedbringe trafikkens miljøpåvirkninger.

- Jeg synes, at det er værd at hæfte sig ved, at der er tale om en bred vifte af idéer, herunder også tiltag, som kan gennemføres hurtigt og for forholdsvis beskedne investeringer.

- Nu udestår der et stort arbejde med at prioritere mellem de mange tiltag og udarbejde en strategi for et sammenhængende transportsystem. I den forbindelse er kommissionen opmærksom på, at den endelige strategi skal afspejle den økonomiske verden, vi står i.

Idékataloget kan hentes her.