Gå til hovedindhold

Transportminister Pia Olsen Dyhr fik gode forslag fra branchen på møde om højresvingsulykker

Transportministeren har netop mødtes med et bredt udsnit af repræsentanter fra transportbranchen, hvor de har drøftet løsningsforslag til forebyggelse af højresvingsulykker.

Indhold

  I lyset af den seneste tids alvorlige højresvingsulykker har transportministeren igangsat en trestrenget indsats mod højresvingsulykker. Som det første ben har hun bedt Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen om i fællesskab at udarbejde forslag til tiltag på både lang og kort sigt.

  Med afholdelsen af dette interessentmøde er indsatsens andet ben nu nået. Branchens konstruktive og løsningsorienterede forslag - herunder et forslag om pilotforsøg med orienteringsstop for lastbiler - skal nu føde ind i det fælles oplæg fra Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet, ligesom det skal danne rammerne for indsatsens tredje ben – et rejsehold af praktikere, der skal indsamle gode erfaringer fra lande, der ligner Danmark.

  Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Jeg er glad for, at der er så mange aktører, der vil være med til at gøre en fælles indsats mod højresvingsulykker. Både chaufførerne, fodgængerne, cyklisterne, forskerne og dem, som importerer køretøjerne har bidraget med gode input, som vi vil tage med i det videre arbejde.

  - Jeg glæder mig over, at der på mødet var åbenhed overfor et pilotforsøg med orienteringsstop for lastbiler. Den vil jeg gerne kvittere for, og jeg vil nu bede mine embedsmænd om at se nærmere på mulighederne sammen med Justitsministeriet.

  -De seneste uger har jeg modtaget hundredevis af henvendelser fra borgere med idéer til, hvad vi kan gøre for at forebygge ulykkerne. Dem havde jeg også med til mødet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de dem, der har skrevet til mig.

  -Vi er alle gået hjem med en masse idéer i bagagen, som vi nu skal arbejde videre med. Jeg kan dog allerede sige, at der var en generel enighed om at sætte ind med målrettede kampagne- og informationsindsatser over for både chaufførerne og de bløde trafikanter – en indsats som jeg glæder mig over, at branchen gav udtryk for også at ville prioritere at tage del i.