Gå til hovedindhold

Transportministeren hilser nyt forslag til EU-havnepakke velkommen

Europa-Kommissionen har fremsat et forslag, der skal forbedre europæiske havnes vilkår som vækstmotorer i EU ved at sikre lige konkurrencevilkår for havnetjenester og øge den økonomiske gennemsigtighed.

Indhold

  Et nyt forslag fra Europa-Kommissionen skal bane vej for bedre vilkår for havne på det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).

  Forslaget skal skabe rammen for en fri og lige adgang til markedet for havnetjenester ved en gennemsigtig og åben procedure for udvælgelse af leverandører af havnetjenester.

  Derudover er det hensigten, at der skal skabes mere gennemsigtighed i havnenes organisation og drift, således at informationer om offentlig finansiering bliver tilgængelige.

  Endelig lægger det nye forslag op til, at havnene skal nedsætte et rådgivende udvalg for brugere af havnene med det formål at øge kundefokus.

  Transportminister, Henrik Dam Kristensen, er positivt indstillet for det nye forslag, der i flere sammenhænge ligger i forlængelse af den seneste ændring af havneloven i Danmark i 2012.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - "Jeg synes, at det er et meget spændende forslag, der kan være med til at sikre en åben og fair konkurrence i havnesektoren, så der skabes de bedste vilkår for, at vores havne kan udvikle sig".

  - "Jeg kan se, at store dele af Kommissionens forslag ligner den seneste ændring af den danske havnelov, som vi vedtog sidste år. Det er glædeligt, at vi i Danmark har været på forkant, og at der nu er udsigt til, at de større havne i hele EU vil skulle operere under de samme fornuftige rammer som i Danmark".

  - "Der er dog stadig en del elementer i Kommissionens forslag, hvor de reelle konsekvenser for havnene ikke er klare nok, og jeg vil under forhandlingerne i Rådet lægge vægt på, at det ikke må medføre administrative byrder for erhvervslivet".