Transportministeren igangsætter den første fremrykningsaktivitet på Femern Bælt-projektet

Femern Bælt-projektet skaber en masse lokal aktivitet på Lolland og medvirker til, at der skabes nye arbejdspladser. I dag sættes projektets første vejarbejde på Lolland i gang.

19. september 2013

Femern A/S er nu klar til at sætte gang i de første fremrykningsaktiviteter i Rødbyhavn. De skal forberede den lokale infrastruktur og adgangen til den kommende tunnelelementfabrik i Rødbyhavn, før de store tunnelentrepriser går i gang.

I den anledning besøger transportminister, Pia Olsen Dyhr, anlægsområdet ved Rødbyhavn. Under besøget vil transportministeren officielt igangsætte den første fremrykkede aktivitet. Der er tale om en opgradering og udvidelse af en del af Færgevej øst for Rødbyhavn. Opgaven er vundet af en lokal entreprenør fra Nørre Alslev i en licitation med deltagelse af i alt fire virksomheder.

Som en del af kravene til entreprenørerne stiller Femern A/S krav om, at der skal beskæftiges elever på projekterne. Dette gælder også det vejprojekt, som igangsættes i dag.

Femern A/S er i øjeblikket i gang med at projektere flere aktiviteter, der kan fremrykkes for at forberede de kommende anlægsarbejder. Fælles for disse aktiviteter er, at der hovedsageligt vil være tale om forholdsvist små udbud, hvor også lokale entreprenører har gode muligheder for at byde på opgaverne.

Transportminister, Pia Olsen Dyhr, udtaler:

- Jeg er rigtig glad for, at Femern A/S nu er kommet så langt med at projektere fremrykningsaktiviteterne, at det første projekt i dag kan igangsættes.

- Det glæder mig, at vi med Femern Bælt-projektet er med til at skabe en masse lokal aktivitet på Lolland og medvirke til, at der skabes nye arbejdspladser og øget beskæftigelse.

- Det ligger mig meget på sinde, at de store anlægsprojekter på transportområdet er med til at skabe flere uddannelsespladser. Jeg er derfor glad for, at Femern A/S stiller krav til entreprenørerne om, at der skal beskæftiges elever på projekterne.