Transportministerens kommentar til forlængelsen af muligheden for at købe klippekort i Hovedstadsområdet

19. juni 2013

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg synes det er positivt, at trafikselskaberne har lyttet til de bekymringer, der har været omkring udfasningen af klippekortet, og nu har forlænget muligheden for at købe klippekort i Hovedstadsområdet til 1. juni 2014.

- Det er en løsning, som giver tryghed for brugerne af den kollektive trafik, og som samtidig giver Rejsekortet og trafikselskaberne mulighed for at løse de udfordringer og børnesygdomme Rejsekortet har.

-For mig er det vigtigt at passagerne er i centrum, og at det skal være nemt og gennemskueligt at købe en rejse. Og det er et fælles ansvar for Rejsekortet og trafikselskaberne at sørge for det. 

-Det er vigtigt at fastholde, at rigtig mange bruger Rejsekortet i dag og er tilfredse med det. Over 200.000 kunder i hovedstaden har allerede taget Rejsekortet i brug, og på landsplan er der solgt 475.000 rejsekort og gennemført over 22 mio. rejser på rejsekort, siden kortet blev indført.