26 mio. kr. til styrket kollektiv trafik i yderområderne

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om at udmønte ca. 26 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne i Danmark.

Foto: René Strandbygaard

26. marts 2014

Med aftalen vil der ske konkrete forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne, f.eks. støttes nye rejsemål samt opgradering af stoppesteder i Nordjylland og et nyt bybussystem i Grenaa.

Desuden støttes også telekørsel på Fyn, hastighedsopgradering af Tølløsebanen mellem Høng og Ruds Vedby og forbedring af stoppesteder i Stevns Kommune samt en række andre projekter i hele landet.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

- Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale kan styrke den kollektive trafik i yderområderne, således at mere tyndt befolkede områder også får styrket de lokale tilbud om kollektiv tranport.

Læs fakta om de enkelte projekter