Gå til hovedindhold

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen

Metroselskabet I/S vil i dag modtage transportministerens godkendelse af de ændringer i anlægget af Cityringen, som er beskrevet i Transportministeriets ”Supplerende VVM-redegørelse over afgreningskammer til Sydhavnsmetroen” og den tilhørende hvidbog.

Indhold

  Transportministeren har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en supplerende miljøvurdering efter planloven. Det skyldes, at ændringerne af anlægsaktiviteterne omfattet af godkendelsen ikke nødvendiggør nye planvedtagelser i de to kommuner. 

  På baggrund heraf er der foretaget ændringer i byggepladsbekendtgørelsen, der træder i kraft d. 20. december 2014.  Det indebærer, at anlægsaktiviteterne vedr. etableringen af afgreningskammer til Sydhavnsafgreningen fra og med den 20. december 2014 kan udføres i overensstemmelse med reglerne i byggepladsbekendtgørelsen. 

  Der er i byggepladsbekendtgørelsen ligeledes implementeret arbejder omfattet af Transportministeriets ”Supplerende VVM for Cityringen, VVM-redegørelse” (april 2014) og den tilhørende hvidbog samt foretaget justeringer i bekendtgørelsen.

  Den supplerende VVM, hvidbog og ændringen af byggepladsbekendtgørelsen kan findes nedenfor:

  VVM-redegørelse over afgreningskammer til Sydhavnsmetroen 

  Hvidbog 

  Supplerende VVM for Cityringen, VVM-redegørelse (april 2014) og den tilhørende hvidbog

  Ændring af Byggepladsbekendtgørelsen  kan findes på retsinformationen fra d. 20. december 2014.