Gå til hovedindhold

Cykelbokse på vejen skal forhindre højresvingsulykker

Transportminister Magnus Heunicke fremlægger i samarbejde med justitsminister Karen Hækkerup i dag den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet har arbejdet med siden sidste efterår. Strategien indeholder en stor palet af forslag. Transportministeriet går i første omgang videre med tre af dem, blandt andet cykelbokse i vejkryds. Samtidig intensiveres politiets indsats på området.

Indhold

  Hver gang en cyklist dør eller kommer til skade i mødet med en lastbil, er det unødvendigt og tragisk. I 2013 kostede de såkaldte højresvingsulykker syv cyklister livet, 13 kom til skade, og både antallet af dræbte og tilskadekomne var højere end året før. 

  Derfor er der i regi af Transportministeriet og Justitsministeriet arbejdet på en strategi for at forebygge ulykkerne siden efteråret. Og undervejs er der kommet gode forslag fra både lastbilchauffører, bilister, cyklister og fodgængere.

  Strategien er nu færdig og indeholder en stor palet af forslag.

  - Med denne strategi intensiverer vi kampen mod de tragiske højresvingsulykker. Vi skal arbejde på helt at eliminere højresvingsulykker fra de danske veje, og med denne strategi har vi fået en række konkrete anbefalinger til at nå målet, siger transportminister Magnus Heunicke.

  Der er især tre forslag, som transportministeren finder interessante, og som Transportministeriet derfor går videre med:

  1. Cykelbokse
  2. Undervisningspakke til chaufføruddannelsen
  3. Videndeling med kommunerne.

  En cykelboks er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen. Den er markeret med et hvidt cykelsymbol og en stoplinje. Boksen gør dels cyklister, der holder for rødt, mere synlige for bilerne og lastbilerne, dels sikrer den, at cyklisterne kan passere krydset før den øvrige trafik, og lastbilerne eksempelvis drejer til højre.

  Der er kun få cykelbokse i Danmark, men der er mange i gadebilledet i Holland og i større byer som Stockholm og London.

  - Erfaringer fra udlandet viser, at cykelbokse på asfalten kan være en meget brugbar metode til at forebygge højresvingsulykker. Samtidig er det noget, vi hurtigt kan føre ud i livet, og som kan skabe tryghed for cyklisterne. Derfor vil jeg foreslå partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik, at vi sætter penge af til at lave et storskalaforsøg med cykelbokse i samarbejde med kommunerne, siger transportminister Magnus Heunicke.

  Transportminister Magnus Heunicke vil drøfte en undervisningspakke til landets lastbilchauffører med partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik. Når chaufførerne hvert femte år alligevel skal af sted på efteruddannelse, skal forebyggelse af højresvingsulykker på programmet.

  - Undervisningspakken skal hjælpe chaufførerne til at opnå viden om, hvad de skal gøre for at komme sikkert igennem et højresving. Det handler eksempelvis om at indstille spejlene korrekt og at få fokus på, hvor lidt der skal til, før cyklister bliver skjult af genstande i ruderne.

  Transportministeriet vil i samarbejde med Vejdirektoratet arbejde på at give kommunerne mere viden om, hvordan de forebygger højresvingsulykker. Det skal ske ved, at de får en praktisk og funktionel vejledning, de kan bruge i deres daglige arbejde.

  - Kommunerne har en vigtig rolle i forebyggelsen af højresvingsulykker, fordi de ejer omtrent 95 procent af det offentlige vejnet. Derfor skal de tilbydes vejledning i at bruge de redskaber, der virker bedst, siger Magnus Heunicke.

  Justitsminister Karen Hækkerup vil også se nærmere på nogle af anbefalingerne. Hun udtaler:

  - Det er altid tragisk, når folk kommer til skade eller dør i trafikken. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi alle kan færdes trygt i trafikken. Jeg er glad for, at vi med dette fælles katalog har fået en bred vifte af anbefalinger, som vil kunne medvirke til at reducere risikoen for højresvingsulykker.

  For at undgå højresvingsulykker er det vigtigt, at lastbilernes spejle er korrekt indstillet, så chaufførerne kan orientere sig. Politiet vil derfor intensivere indsatsen i forhold til målrettede kontroller af udsyn, spejle og spejljustering i lastbilerne. Derudover vil der fremover blive udstedt bødeforlæg til chauffører, der ikke har deres spejle indstillet korrekt. Samtidig skal politiet målrettet medvirke til, at cyklisternes viden om lastbilernes blinde vinkler øges.

  - Jeg har en forventning om, at en skærpet linje fra politiet og iværksættelse af de informationskampagner, som foreslås i rapporten, vil have betydning både i forhold til lastbilchauffører og cyklister, så den risikobetonede adfærd i trafikken mindskes, siger justitsminister Karen Hækkerup.

  Læs "Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker"