Gå til hovedindhold

De nye regler for Cityringen er på plads

I dag træder ændringen af Cityringsloven i kraft. Samtidig offentliggøres de to bekendtgørelser – byggepladsbekendtgørelsen og nabopakkebekendtgørelsen. De skal for fremtiden bl.a. regulere, hvor meget der må støjes fra Cityringens byggepladser, og de danner grundlag for den kompensation og mulighed for genhusning eller overtagelse, som naboer, der udsættes for støj, får tilbudt.

Indhold

  Herudover vil Metroselskabet I/S i dag modtage transportministerens godkendelse af de ændringer i anlægget af Cityringen, som er beskrevet i Transportministeriets ”Supplerende VVM for Cityringen, VVM-redegørelse” (april 2014) og den tilhørende hvidbog.

  Det indebærer, at anlægsaktiviteterne på Cityringens byggepladser fra og med den 1. juli 2014 kan udføres i overensstemmelse med godkendelsen og reglerne i byggepladsbekendtgørelsen.

  Transportministeren har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en supplerende miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Det skyldes, at ændringerne af anlægsaktiviteterne omfattet af godkendelsen ikke nødvendiggør nye planvedtagelser i de to kommuner.

  Fra den 1. juli vil indholdet i aftalen ”Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen”, som et bredt politisk flertal (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og SF) indgik tilbage i februar, derfor være en realitet.

  Den supplerende VVM, hvidbog, lovændringen og bekendtgørelserne kan findes her:

  VVM-redegørelse

  Hvidbog

  Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

  Byggepladsbekendtgørelsen

  Nabopakkebekendtgørelsen