Gå til hovedindhold

Flere passagerer, sparet rejsetid og mere robusthed ved udvikling af Ny Ellebjerg og Glostrup som nye trafikknudepunkter

En stor del af rejserne i den kollektive trafik i hovedstadsområdet involverer skift for passagererne på de to store centrale knudepunkter Københavns Hovedbanegård eller Nørreport. Mange rejsende tager til disse knudepunkter for at skifte til en destination, som ofte ligger langt fra disse store skiftestationer.

Indhold

  For mange passagerer vil rejsemulighederne kunne forbedres med nye knudepunkter uden for den Indre By, da kun 30 pct. af de togrejsende til København har slutdestination i Indre By. Den kollektive trafik vil desuden blive mere robust for passagererne, når der er flere skiftemuligheder ved eksempelvis nedbrud på én strækning.

  Beliggenheden af Ny Ellebjerg station og Glostrup station gør dem oplagte som fremtidige centrale knudepunkter for den kollektive trafik i København. Det vurderes i en analyse, som viser, at særligt indførelse af et nyt regionaltogssystem mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, Kastrup samt flere stop på Ny Ellebjerg og Glostrup vil medføre markante rejsetidsbesparelser og en betydelig vækst i antallet af passagerer i den kollektive trafik.

  Hvis det nye togsystem skal realiseres er der behov for nye perronanlæg på stationerne i Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad samt en såkaldt ”flyover” ved Ny Ellebjerg.  Omkostningerne til disse anlæg er skønnet til ca. 950 mio. kr. Med aftalen om Togfonden DK er der afsat 512 mio.kr til flyover- og perronanlæg på Ny Ellebjerg station

  Der er udarbejdet en foreløbig samfundsøkonomisk screening, som viser, at det nye togsystem giver et meget stort afkast (ca. 17 pct.).

  Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

  - Med Ny Ellebjerg og Glostrup som nye trafikknudepunkter vil mange kunne spare tid på deres daglige rejse, og vi vil få en større robusthed i trafiksystemet med flere alternative rejsemuligheder, hvis der sker nedbrud på én strækning. Derudover aflastes de store knudepunkter på København H og Nørreport.

  - Udviklingen af knudepunkter er et vigtigt skridt for at skabe større sammenhæng i hovedstadsområdets kollektive trafik og sikre, at vi får mest muligt ud af disse års store investeringer i jernbane, metro og letbaner.

  - Trængselskommissionen har også peget på vigtigheden af nye og styrkede trafikale knudepunkter. Med aftalen om Togfonden DK, hvor vi har sat penge af til udbygning af Ny Ellebjerg, har vi allerede taget det første skridt til at realisere de nye muligheder.

  Læs rapporten Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter