Gå til hovedindhold

Flere unge kan bruge Ungdomskortet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået en aftale om udvidelse af ungdomskortordningen og finansiering af en videreførelse af fjernbusordningen.

Indhold

  Ungdomskortet blev indført i august 2013 med henblik på at sikre, at alle i gruppen 16-19 årige samt elever på godkendte ungdomsuddannelser og studerende på SU-berettigende videregående uddannelser får mulighed for billigt at købe fri kollektiv trafik i hele takstområdet, som indehaveren bor i, og for mulighed for at kunne rejse til meget fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafik.

  Det er ikke alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, der har haft mulighed for at anskaffe Ungdomskortet. Det bliver ændret med denne aftale.

  Fjernbusordningen sikrer, at der ydes rabat til pensionister, studerende og børn, der rejser med fjernbusserne. Parterne er enige om at forhøje bevillingen med 10 mio. kr. årligt for at sikre en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Jeg er rigtig glad for, at regeringen sammen med DF, SF og EL nu har sikret, at endnu flere studerende får mulighed for at få et ungdomskort. De studerende skal have mulighed for billig transport til og fra studiet for at sikre en god og lige adgang til uddannelsessystemet. Det understøtter samtidig regeringens målsætning om, at flere unge skal have en videregående uddannelse.

  - En videreførelse af fjernbusordningen, hvor der gives sociale rabatter til særlige grupper i fjernbusserne, sikrer, at både pensionister, studerende og børn får en nem og billig adgang til den kollektive trafik. Fjernbusserne kører også i yderområderne, hvor der ikke alle steder er togskinner. Fx kører de også til Ebeltoft og Fjerritslev.

  Læs aftaleteksten "Aftale om Ungdomskort og fjernbusser"