Gå til hovedindhold

Forudgående høring om supplerende VVM for Cityringen vedr. afgreningskammeret for metroen til Sydhavnen

Med den politiske aftale af 12. juni 2014 om metro, letbane, nærbane og cykler mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev der reserveret i alt 263 mio. kr. til statens andel af finansieringen af afgreningskammeret til Sydhavnsmetroen. Etableringen af et afgreningskammer skal ske i sammenhæng med byggeriet af Cityringen med byggestart ultimo 2014/primo 2015.

Indhold

  Med principaftale af 27. juni 2014 om anlæg og drift af en afgrening fra Cityringen til Sydhavnen blev der indgået aftale mellem staten og Københavns Kommune om metroafgreningen til Sydhavnen.

  På denne baggrund anmodede Metroselskabet transportministeren om en afgørelse af, hvorvidt afgreningskammeret var VVM-pligtigt.

  Den 15. september 2014 traf transportministeren - på baggrund af Metroselskabets anmeldelse af en ændring af anlægget af Cityringen - afgørelse om, at der skal udarbejdes en supplerende VVM for afgreningskammeret fra Cityringen til den kommende Sydhavnsmetro, beliggende ved Havneholmen.

  Den supplerende VVM-redegørelse vil beskrive de miljøpåvirkninger, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for City-ringen og den supplerende VVM-redegørelse for Cityringen.

  Det forventes at gælde følgende miljøforhold:

  • Arbejdskørsel
  • Støj
  • Sundhed

  Transportministeriet indkalder derfor til idéer og forslag fra offentligheden i forbindelse hermed.

  Bemærkninger og forslag kan sendes som brev eller e-mail senest fredag den 26. september 2014 til:

  Transportministeriet
  Frederiksholms kanal 27 F
  1220 København

  Att.: Bro- og Metrokontoret eller trm@trm.dk samt ahvh@trm.dk

  På baggrund af den forudgående høring udarbejdes VVM-redegørelsen samt en hvidbog over de indkomne høringssvar.

  Herefter sendes VVM-redegørelsen i offentlig høring. Da VVM-redegørelsen vil skulle danne grundlag for ændring af de bekendtgørelser, der regulerer forurening og gener fra Cityringens byggepladser, forventes forslag til ændring af bekendtgørelserne sendt i høring samtidig med VVM-redegørelsen.