Gå til hovedindhold

Heunicke indkalder Metro-forligskreds

Indhold

    Efter at Metroselskabet har efterlyst faste rammer for byggeriet af Cityringen i København, udtaler Transportminister Magnus Heunicke:

    - Bestyrelsen for Metroselskabet har i dag tilkendegivet, at det er sandsynligt, at Cityringsprojektet ikke kan realiseres som forudsat i loven. Det er en meget alvorlig melding, som jeg selvfølgelig må drøfte med de partier, der står bag loven. Vi bliver nødt til at overveje, hvad vi kan gøre for at sikre, at tidsplan og økonomi ikke kører af sporet.

    - Jeg er ligesom Metroselskabet bekymret for, hvilken betydning Natur-og Miljøklagenævnets afgørelser kan have for tidsplanen og prisen for Cityringen. Det er ærgerligt hver dag metroen bliver forsinket, for når den kommer, vil den være en kæmpe gevinst for københavnerne. Den vil betyde en markant forbedring af mulighederne for at komme hurtigt rundt i København.

    - Københavns Kommune har opfordret mig og Folketinget til at se nærmere på, om lovgivningen er god nok. Det gælder ikke mindst mulighederne for at gøre noget mere i forhold til de naboer, der er generet af støjen. Den opfordring vil jeg følge, og derfor har jeg hasteindkaldt forligspartierne til en orientering og en drøftelse af, hvad vi kan gøre.