Gå til hovedindhold

Heunicke vil helt til bunds i luftfartens regel-shopping

Reglerne for luftfart i EU bliver udnyttet af en del luftfartsselskaber for at minimere omkostningerne og skabe maksimal profit. Rådet for Dansk Luftfarts redegørelse om social dumping i luftfarten konkluderer, at selskaberne i høj grad ”regel-shopper”. Det skal nu undersøges nærmere.

Indhold

  ”Point-to-point”-selskaber. Transnationale selskaber. Virtuelle selskaber.

  Luftfartsselskaberne i EU formår i stigende grad at lave konstruktioner, hvor de på kreativ vis foretager ”shopping mellem landenes regelsæt” – populært kaldet ”regelshopping”. Det viser en redegørelse om social dumping, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Rådet for Dansk Luftfart.

  Her er én af hovedkonklusionerne, at det er mere korrekt at tale om ”regelshopping” end social dumping. For mange af de eksempler, som arbejdsgruppen skitserer, er ikke ulovlige. Men de viser, hvordan en del luftfartsselskaber til fulde forstår at udnytte EU-landenes lovgivning, så de får mest mulig profit og betaler mindst muligt for det.

  Når nogle luftfartsselskaber bevidst spekulerer i at udnytte de forskellige landes regler, giver det en konkurrenceforvridning, der gør det svært for andre luftfartsselskaber at tilbyde, hvad vi i Danmark betragter som ordentlige og rimelige arbejdsvilkår.

  Så på baggrund af redegørelsen og med henblik på mødet i Rådet for Dansk Luftfart mandag den 5. maj siger transportminister Magnus Heunicke:

  - Denne sag er en væsentlig sag for regeringen. Det er derfor vigtigt, at vi nu endelig sort på hvidt kan se, at især nogle lavprisselskaber foretager regelshopping i landene for at underbyde løn og arbejdsvilkår. Det her er uholdbart.

  - Jeg er overrasket over, hvor stor fantasi nogle selskaber har i forhold til at finde konstruktioner, der kan presse de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det stiller krav til os politikere om at være mindst ligeså fantasifulde, når vi finder løsninger, der kan stoppe regelshopping.
   
  Størstedelen af eksemplerne og anbefalingerne fra arbejdsgruppen under Rådet for Dansk Luftfart koncentrerer sig omkring EU-lovgivning og de problemstillinger, forskellige konstruktioner afstedkommer, herunder i forhold til social sikring, skatteforhold, ansættelsesvilkår m.m.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler desuden:

  -  Der er grund til at rose arbejdsgruppen for dens store og omfattende arbejde. Jeg er specielt glad for, at hele den danske luftfartsbranche bakker op om redegørelsen og dens forslag til mulige fremtidige initiativer.
   
  - Jeg vil bede arbejdsgruppen, der har dokumenteret problemet, om at komme med konkrete forslag til løsninger så hurtigt som muligt.

  - Jeg vil på mødet i Rådet for Dansk Luftfart mandag samle hele branchen og sende et klart signal til den om, at jeg tager dette problem meget alvorligt, og at jeg vil tage fat i mine kollegaer i regeringen, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte op om de løsninger, som arbejdsgruppen kommer frem til. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at sikre dansk løn og arbejdsvilkår i Danmark.

  Redegørelsen, som forklarer selskabernes kreative brug af lovgivningen, kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.