Gå til hovedindhold

Heunicke vil lade kommuner håndhæve metrostøjgrænser effektivt

Transportminister Magnus Heunicke vil give Københavns og Frederiksberg kommuner en trappe af sanktioner, de kan bruge til at håndhæve støjgrænserne for byggeriet af Cityringen. Desuden foreslår han at forbedre adgangen til, at naboerne kan blive genhuset eller få deres lejligheder overtaget.

Indhold

  Mulighed for at stoppe arbejdet, hvis entreprenøren ikke overholder støjgrænserne. Et krav om at Metroselskabet skal have en repræsentant til stede på arbejdspladsen.

  Det er nogle af de værktøjer, transportminister Magnus Heunicke vil give Københavns og Frederiksberg kommuner i en trappe af sanktioner, der skal sikre, at støjgrænserne på Cityringens arbejdspladser bliver overholdt.

  Kravene står i udkast til nye bekendtgørelser, som Transportministeriet fredag den 9. maj har sendt i høring. Bekendtgørelserne udmønter de regler om blandt andet støj, kompensation og genhusning, som transportministeren vil lave ifølge lovforslaget om Cityringen. Bekendtgørelserne har høringsfrist 6. juni 2014.

  - Med den trappe af sanktioner, vi giver kommunerne, vil vi sikre, at naboerne kan regne med de støjgrænser, vi sætter, siger transportminister Magnus Heunicke. Han tilføjer:

  - Nu er der et forslag til den mere præcise udformning af de regler, der skal sikre klarere rammer for byggeriet af Cityringen og den nabopakke, forligskredsen har aftalt. Jeg ser frem til at modtage mange gode høringssvar til de udsendte udkast. 

  I forlængelse af borgermødet den 29. april har transportministeren også fundet det nødvendigt at præcisere reglerne om kompensation, genhusning og overtagelse.

  - Jeg har lyttet til de bekymrede borgere, jeg mødte den 29. april. Mange af dem har problemer, som vi er nødt til at tage højde for. Eksempelvis nytter det ikke, at naboer, der har ret til genhusning i nogle perioder, skal flytte frem og tilbage, siger Magnus Heunicke.

  Ministeren vil derfor give naboer, der har ret til genhusning i flere, ikke sammenhængende faser, ret til genhusning i den mellemliggende fase. Desuden foreslår Magnus Heunicke, at der i særlige situationer bliver taget hensyn til naboer, som ikke har et værelse, der vender væk fra byggepladsen, de kan trække sig tilbage til for at komme væk fra støjen. Og endelig vil ministeren give de mest støjramte naboer mulighed for, at Metroselskabet kan overtage deres lejlighed tidligere end i den fase, hvor byggeriet når til det støjniveau, som berettiger til overtagelse.

  - Med VVM’en for byggeriet kan naboerne se, hvor meget det kommer til at støje under resten af byggeriet. Og med de regler, vi nu sender i høring, kan de få et samlet billede af, hvordan deres muligheder er for kompensation, genhusning og overtagelse, siger Magnus Heunicke.

  Både den supplerende VVM-redegørelse og udkastene til bekendtgørelserne kan findes på høringsportalen.dk.