Gå til hovedindhold

Invitation til borgermøde om supplerende VVM - om metroarbejdets støjpåvirkninger

Kom til borgermøde om metrobyggeriets påvirkninger på miljøet. På mødet kan du møde transportministeren og stille spørgsmål og give kommentarer til den supplerende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning for Miljøet), som nu er sendt i høring.

Indhold

  Den 21. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti aftale om ”Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen”.

  Formålet med aftalen er bl.a. at forhindre yderligere forsinkelser og fordyrelser af projektet. For hver måned projektet er forsinket, koster det ca. 100 mio. kr. Aftalen betyder, at lovgrundlaget for Metrocityringen ændres, så der bliver klare rammer for byggeriet, herunder for støjniveauet. Samtidig forbedres vilkårene for de berørte borgere gennem en ”nabopakke”.

  Der er udarbejdet en supplerende VVM for metrobyggeriet, og i den forbindelse afholdes et borgermøde. 

  På mødet vil indholdet af den supplerende VVM blive gennemgået. Transportminister Magnus Heunicke vil åbne mødet.

  Det sker: Tirsdag den 29. april 2014 kl. 18.30-20.00
  Mødested:
  Københavns Kulturcenter, Drejervej 15-17, København NV

  Du kan allerede nu give input til den supplerende VVM. Dette skal ske senest den 5. juni 2014.

  Læs den supplerende VVM i sin fulde længde på www.hoeringsportalen.dk