Gå til hovedindhold

Kameraer og politi skal bremse ulovlig cabotage

Regeringen har besluttet at tage nye midler i brug i kampen mod ulovlig cabotage. Kameraer med nummerpladekontrol og skrappere politiefterforskning bliver sat ind mod snyd og social dumping. Transportminister Magnus Heunicke vil desuden kæmpe for klare regler på europæisk plan.

Indhold

  Regeringen ændrer nu metoder i kampen mod social dumping, hvor udenlandske vognmænd ulovligt udfører transporter herhjemme på ringere vilkår end de danske.

  Det handler om de situationer, hvor lastbiler fra et andet EU/EØS-land efter en international transport har ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage, den såkaldte cabotagekørsel. Cabotagekørslerne gavner både miljøet og økonomien, fordi de begrænser omfanget af tomkørsel med lastbiler. Men på grund af de meget store forskelle på løn- og arbejdsvilkårene for chauffører EU-landene imellem er der også en risiko for snyd og dermed social dumping.

  Transportminister Magnus Heunicke styrker nu kontrollen på området. Helt konkret sikrer ministeren ekstra tre millioner kroner til politiets Tungvognscenter Syd og Tungvognscenter Øst. Bevillingen skal være med til at forhindre, at der foregår cabotagekørsel på baggrund af transport over grænsen med varer, som ikke reelt er handlet, f.eks. et par tomme paller eller en tom container.

  -  Politiet spiller en vigtig rolle i kontrollen med ulovlig cabotagekørsel. Derfor glæder det mig, at vi har fundet midler til øget efterforskning. Helt konkret skal pengene bruges på, at politiets to tungvognscentre hver ansætter en politiuddannet medarbejder med stærke efterforskningsmæssige kompetencer samt en meget erfaren jurist, siger Magnus Heunicke.

  Desuden går ministeriet i gang med et forprojekt med fotoudstyr med automatisk nummerpladegenkendelse. Formålet med det er at undersøge, om en systematisk registrering af lastbilers nummerplader ved ind- og udkørsel af Danmark kan bidrage til en effektivisering af kontrolindsatsen.

  - Jeg håber, at forsøget kan bidrage positivt til politiets indsats mod ulovlig cabotagekørsel, siger Magnus Heunicke. Jeg vil nu gå i dialog med transportbranchen, så vi kan finde de rigtige steder at stille udstyret op.

  Til gengæld vil regeringen ændre en bestemmelse, der siden september 2013 har været i de danske regler om godstransport. Ifølge den bestemmelse har der ved kørsel med tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) over grænsen ikke været tale om international transport. Og derfor har det ikke givet adgang til cabotagekørsel.

  Men bestemmelsen fik i januar EU-Kommissionen til at tage et afgørende skridt i forhold til at føre en sag mod Danmark ved EU-domstolen. Kommissionen har sendt en såkaldt åbningsskrivelse. Efter at Transportministeriets jurister har gennemgået åbningsskrivelsen, har transportminister Magnus Heunicke besluttet at ændre bestemmelsen, så kørsel med tomme containere og returemballage godt kan give adgang til cabotagekørsel, men vel at mærke kun hvis der er tale om en reel international transport.

  - EU-Kommissionen har ret i, at vores regler på det punkt har været for vidtgående. Et læs paller kan jo godt være en reel international transport, hvis en dansk virksomhed har købt dem af en producent i udlandet. Men det er vigtigt for mig, at kampen mod social dumping fortsætter med uformindsket kraft, påpeger Magnus Heunicke.

  Magnus Heunicke vil derfor også fortsætte sine forgængeres arbejde for klarere regler i EU. Det handler blandt andet om at kunne kræve, at chaufførerne viser dokumentation for, at de kører rundt med varer, der er en del af en handel.

  Danmark har sammen med en række andre lande fremsendt et brev til Kommissionen i december 2013, der bl.a. understreger behovet for klare regler og signalerer, at der ikke aktuelt er grundlag for yderligere liberalisering på området. Det arbejde fortsætter.

  - Jeg afbryder min påskeferie for at mødes med mine ministerkolleger i Paris og skabe alliancer om at få ændret EU-reglerne, der i øjeblikket er en tåget omgang, siger Magnus Heunicke.