Gå til hovedindhold

Lovforslag om Metrocityringen er sendt i høring

Transportministeriet har den 27. februar 2014 sendt forslag om ændring af lov om en Cityring i høring.

Indhold

  Lovudkastet udmønter den politiske aftale om Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen af 21. februar 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

  Lovudkastet indeholder en ”nabopakke”, hvori der lægges op til, at kompensationen til metrobyggepladsernes naboer tager udgangspunkt i Ekspropriationskommissionens principafgørelse, men baseres på den tilladte støj og ikke den faktiske støj.

  Herudover skal kompensationen ikke føre til fradrag i de sociale ydelser, de mest støjramte naboer får et retskrav på midlertidig genhusning, og det bliver muligt for de mest støjramte naboer med ejer- eller andelsboliger at anmode Metroselskabet om at købe ejendommen til markedspris.

  Lovudkastet indeholder endvidere en ”fremdriftspakke”, der skal bidrage til at Metrocityringen kan realiseres som forudsat, og som indebærer, at de retlige rammer for Cityringens byggepladser overgår til generelt fastsat regulering af forurening og gener i form af en bekendtgørelse udstedt af transportministeren.

  Endelig indebærer lovudkastet, at der kan gennemføres supplerende miljømæssige vurderinger.

  Høringsfristen er fastsat til torsdag d. 27. marts 2014.

  Lovforslaget er desuden lagt på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Jeg er glad for, at lovforslaget om Metrocityringen allerede nu er blevet sendt i høring. De retlige rammer for cityringsbyggeriet har i lang tid været usikre, og nu handler det om både at få skabt stabile rammer for byggeriet og tryghed for de berørte naboer.  Det er også min forventning, at vi hurtigt kan få udarbejdet en supplerende VVM, som naturligvis også sendes i en offentlig høring.