Gå til hovedindhold

Lovforslaget for Femern Bælt-forbindelsen er i offentlig høring

Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland har netop nået endnu en vigtig milepæl.

Indhold

  Anlægsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de tilhørende landanlæg i Danmark er i dag den 28. november blevet sendt i offentlig høring. Lovforslaget indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en sænketunnel under Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

   - Femern Bælt-forbindelsen er et historisk projekt, som kommer til at skabe vækst, udvikling og masser af arbejdspladser med et endnu tættere bånd til Tyskland. Anlægsloven er i dag blevet sendt i høring, og det er endnu et vigtigt skridt på vejen mod et styrket Danmark, siger transportminister Magnus Heunicke.

  Kyst til kyst-projektet over Femern Bælt bliver gennemført som en firesporet motorvej med nødspor i begge retninger og en tosporet elektrificeret jernbaneforbindelse placeret i en ca. knap 18 kilometer lang sænketunnel. Der bliver etableret vej og jernbane på henholdsvis dansk og tysk territorium, som forbinder tunnelen til den eksisterende motorvej og jernbane i begge lande samt faciliteter til drift og vedligehold, herunder et betalingsanlæg som placeres på den danske side af tunnelen. Samtidig vil der blive etableret nye landområder ud for kysterne.

  Opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg vil omfatte udbygning af jernbanestrækningerne Vordingborg til Masnedø og Orehoved til syd for Holeby til dobbeltspor. Strækningerne fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby elektrificeres og udbygges, så persontog kan køre op til 200 km/t på strækningen mellem København og Puttgarden i Tyskland. 

   - Jeg har hele tiden lagt vægt på, at vi har en god og åben proces omkring Femern Bælt-forbindelsen. Vi har netop fået en opdateret trafikprognose og finansiel analyse, og nu er lovforslaget kommet i offentlig høring, så alle interesserede har muligheden for at komme med input til projektet, som bliver en fantastisk gevinst for sammenhængskraften mellem Danmark og Nordeuropa, siger Magnus Heunicke.  

  Ligeledes er tillæg til VVM-redegørelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) sendt i offentlig høring i dag. 

  Femern A/S har blandt andet på baggrund af de indkomne høringssvar til VVM-redegørelsen, samt udvikling i projektet, på enkelte punkter foretaget nogle justeringer. Femern A/S har på den baggrund udarbejdet et VVM-tillæg, hvori disse ændringer beskrives og vurderes i forhold til VVM-direktivet. 

  Høringsfristen er for såvel udkast til lovforslag som VVM-tillæg fastsat til mandag den 5. januar 2015. 

  Lovforslaget og VVM-tillægget er offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk.