Ny milliard-aftale styrker kollektiv trafik

Regeringen har sammen med DF, SF og EL indgået en aftale om Metro, letbaner og cykler til 1 mia. kr. Aftalen vil give et stort løft til den kollektive trafik i hele landet og vil bidrage til at mindske trængslen i de store byer i forlængelse af Trængselskommissionens anbefalinger.

Visualisering: Aarhus Letbane

12. juni 2014

Metro, supercykelstier, cykelparkering og sammenhæng i den kollektive trafik stod højt på den ønskeliste, Trængselskommissionen sidste år afleverede til regeringen. Nu følger regeringen sammen med DF, SF og EL op og afsætter midler til at gå i gang med en række konkrete projekter.

Med aftalen reserverer forligspartierne 263 mio. kr. til et afgreningskammer til en Sydhavnsmetro. Sydhavnsmetroen vil skabe et metronet i hovedstaden, hvor alle de centrale bydele betjenes med højklasset kollektiv trafik. Med en Sydhavnsmetro skabes et stærkt knudepunkt på Ny Ellebjerg st. med omstigning til både S-tog og fjern- og regionaltog. Ny Ellebjerg st. vil aflaste Københavns Hovedbanegård og skabe bedre forbindelser for pendlere fra hele landet til Hovedstadsområdet og Kastrup Lufthavn.

Herudover sætter forligspartierne midler af til letbaner og en nærbane. For det første sættes der de nødvendige midler fra statens side af til at sikre økonomien i Aarhus Letbane. For det andet reserveres et statsligt bidrag til at letbanen i Ring 3 kan få en ekstra station ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hvilket vil forbedre betjeningen af universitetet og øge passagergrundlaget for letbanen. For det tredje er der penge til at arbejde videre med en nærbane i Vestjylland ved Esbjerg, herunder så arbejdet med en station i Esbjerg Øst kan påbegyndes.

Også forholdene for cyklister styrkes med aftalen. Der afsættes en cykelpulje til medfinansiering af supercykelstier og bedre cykelparkering. I alt sætter forligspartierne 180 mio. kr. af til at skabe bedre forhold for cyklister.

Endelig sætter forligspartierne penge af til en lang række beslutningsgrundlag. Det drejer sig bl.a. om en modernisering af S-banen og en udredning for omlægning til metrodrift på S-banen – og om nye letbanelinjer i hovedstaden.

Ved siden af de trængselsreducerende tiltag i de store byer har forligspartierne haft fokus på en række gode projekter for den kollektive trafik i andre del af landet, herunder en hastighedsopgradering af Grenaabanen mellem Ryomgaard og Grenaa samt styrkelse af gods på banen med en reservation til en mulig udvidelse af kombiterminalen i Padborg.

Ministeren udtaler:

- Nu giver vi den kollektive trafik i hele landet et tiltrængt løft. Det er målrettet til letbaner, metro, busser og cykler, altså alt det, danskerne er afhængige af i hverdagen.

- Først og fremmest har vi taget et vigtigt skridt til at give københavnerne en ny metrolinje, der får metroen til at hænge langt bedre sammen med regional- og S-tog. Det nye stærke knudepunkt for den kollektive trafik på Ny Ellebjerg st. betyder samtidig, at vi kan dirigere en del af trafikken uden om den i dag meget travle Københavns Hovedbanegård. Det er en stor dag for Hovedstaden.

- I forhold til Aarhus Letbane har jeg været nødt til at handle hurtigt for at få ro omkring de økonomiske rammer. Det er vigtigt for mig, at aarhusianerne får letbanen, og med dagens aftale har jeg gjort mit til at sikre letbanen.

- Når vi skal bekæmpe trængsel i de store byer, er det vigtigt, at vi får flere til at tage cyklen. Her kan supercykelstier skabe bedre forhold for de cyklister, der kører langt. Og bedre parkeringsforhold for cykler kan for eksempel gøre det mere trygt at tage cyklen til stationen.

Læs Aftale om: Metro, letbane, nærbane og cykler