Ny rapport vurderer mulighederne for at åbne og lukke stationer i Danmark

I en ny rapport vurderer Trafikstyrelsen mulighederne for at optimere det statslige net af stationer. Analysen peger på flere steder, hvor der vil være potentiale i at åbne nye stationer for at skabe lokal udvikling og vækst. Samtidig viser analysen, at det kan give tidsgevinster og flere passagerer at nedlægge en række stationer.

Foto: René Strandbygaard

14. marts 2014

Stationsstrukturen er af afgørende betydning for afviklingen af togtrafikken og passagerernes oplevelse af kvaliteten i den kollektive trafik i Danmark. Derfor har Trafikstyrelsen analyseret det statslige jernbanenet og behovet for stationer.

Rapporten er bestilt i 2010 af parterne bag den Grønne Forligskreds som et supplement til de strategiske analyser. Til grund for beregningerne ligger analyser af blandt andet befolkningstal, passagergrundlag, arbejdspladser og tidsgevinster, der har betydning for, om det kan være hensigtsmæssigt at etablere eller nedlægge en station.

Analysen viser blandt andet, at en række stationer, der betjener meget få passagerer har negativ indvirkning på det samlede antal passagerer i den kollektive trafik. Man vil således ved at nedlægge udvalgte stationer kunne sætte togenes fart op, og det vil trække flere passagerer over i dem.

Samtidig viser rapporten at etablering af en række nye stationer på det statslige jernbanenet vil kunne skabe store forbedringer i den kollektive trafikbetjening og gøre det lettere at tiltrække nye borgere til lokalområder og dermed bidrage til den lokale udvikling.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

- Jeg synes det er en interessant rapport, der viser hvor vigtigt det er, at vores stationer på jernbanen er placeret optimalt, hvis vi skal tiltrække flest mulige passagerer i den kollektive trafik og bidrage til udvikling af områder med potentiale for vækst.

- Jeg vil gerne understrege at rapporten ikke er en facitliste. Men den peger på, hvor det kan være fornuftigt at anlægge nye stationer og skabe lokal udvikling.

- Vi vil i forligskredsene på transportområdet tage rapportens konklusioner med i de videre drøftelser om den fremtidige stationsstruktur i Danmark.

Læs rapporten hos Trafikstyrelsen